Volwassenencatechese, Bezinningsdagen & Cursussen

Volwassenencatechese, Bezinningsdagen & Cursussen

De laatste twee jaar worden er op het Heiligdom afwisselend verschillende cursussen aangeboden:

Samen in Stilte, Kennismaking met de Bijbel, Lectio Divina, Introductie tot het Spirituele Leven en de Alphacursus. Er is in januari net weer opnieuw gestart met de Alphacursus, en tegelijkertijd is voor het eerst de Sycamorecursus begonnen. De Sycamore kan worden gezien als vervolg van de Alpha, maar kan net zo goed losstaand gevolgd worden. In het voorjaar van 2024 zal er waarschijnlijk weer een andere cursus op het programma staan, mogelijk nogmaals Samen in Stilte, of misschien Maria: Mij Geschiede naar Uw Woord. Daarnaast is er iedere derde dinsdagavond van de maand Loven en Prijzen, waarin we God loven en prijzen door middel van muziek om ons te openen voor de Heilige Geest. Ook wordt twee keer per jaar het traject Toewijding aan Maria aangeboden.

Aangezien er op dit moment zo veel te doen is op het Heiligdom, heeft Rector Jeroen de Wit besloten om het hier voorlopig bij de houden en de volwassenencatechese in de oude vorm niet voort te zetten, nu Pater Wijers er mee stopt. Mocht dit veranderen, dan laten we u dat weten.

Wat de bezinningsdagen betreft, het is de bedoeling dat Pastor Bindels en Pater Martin daar vanaf nu invulling aan zullen geven. Pastor Paul heeft inmiddels twee bezinningsdagen verzorgd. En waar Pastor Paul en Pater Martin niet kunnen, zullen misschien gastpriesters gevraagd gaan worden. We houden u op de hoogte.

Houdt u vooral de agenda op de website in de gaten voor het actuele aanbod: www.olvternood.nl/agenda. Daarnaast kunt u op de posters op de prikborden elke maand een overzicht van het programma zien.