Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Zalig Pasen!!! Vandaag is de “Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid”, die wordt sinds 2005 gevierd op initiatief van Paus Johannes-Paulus II op de tweede paaszondag binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Deze dag is beter bekend als Beloken Pasen.

De devotie van de Goddelijke Barmhartigheid heeft al een lange historie. De devotie kreeg dankzij de Poolse heilige Maria Faustina Kowalska in de jaren jaren dertig een impuls en begon zich langzaam te verspreiden. Toen de zuster in het jaar 2000 heilig werd verklaard door (de nu Heilige) Paus Johannes-Paulus II, bepaalde hij tevens dat de tweede paaszondag de naam “Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid” zou krijgen. Dat geeft aan dat er op deze zondag in de liturgie en vooral in de Eucharistie de nadruk wordt gelegd op de Goddelijke Barmhartigheid, waarmee God in zijn goedheid zijn eniggeboren Zoon als Verlosser heeft geschonken, opdat, door het paasmysterie van zijn Zoon Jezus Christus, de mensheid het eeuwig leven kan verwerven en opdat zijn aangenomen kinderen, door het ontvangen van zijn barmhartigheid, zijn lof verkondigen tot aan het uiteinde der aarde.

Zuster Faustina Kowalska (1905 – 1938) ontving de missie om de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid te bevorderen, om het vertrouwen in God en de barmhartigheid tot de naaste te koesteren. In haar Dagboek schreef zij over het verzoek van Jezus voor een speciaal feest voor de Goddelijke Barmhartigheid op de zondag na Pasen:

“Ik wil dat het feest van de goddelijke Barmhartigheid een redmiddel en een schuilplaats wordt voor alle zielen en in het bijzonder voor de arme zondaren. Op die dag staan de diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open. Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, zelfs al zijn haar zonden als scharlaken” (nr. 699).

De devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid verspreidde zich snel na de zaligverklaring (18 april 1993), heiligverklaring (30 april 2000) van zuster Faustina en de pelgrimages van paus Johannes Paulus II naar Lagiewniki (1997 en 2002). Tijdens de heiligverklaringsplechtigheid in 2000 zei de heilige Johannes Paulus II: “Het is belangrijk om de gehele boodschap die door het Woord van God op de tweede zondag van Pasen tot ons komt te accepteren. Deze zondag heet vanaf heden in de gehele Kerk de ‘Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid’ (homilie, 30 april 2000). Zowel paus Benedictus XVI als paus Franciscus hebben deze devotie aanbevolen.

Wij hoeven dan niet te twijfelen aan Gods liefde. Lees de woorden van Jezus zelf maar eens aandachtig. Hij wacht op ons en wil ons genade schenken door de sacramenten, in het bijzonder de sacramenten van de Biecht en de Communie.

Moge Onze Moeder Maria ons dichterbij het Hart van haar geliefde Zoon brengen.

Vandaag wil ik speciaal een Zalig Pasen wensen aan alle Oekraïners… hoewel sommigen dit niet kunnen begrijpen. Het is aan u om hen een gezegende dag te wensen door uw daden van liefde.

Gods zegen!
Zr. M. Esperanza, SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen