“Zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.”

“Zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.”

Beste Vrienden,

Hopelijk maken jullie het goed. We zien al dat coronaregels langzaam maar zeker verdwijnen en we mogen ons erop verheugen om meer “vrijheid” te krijgen. Dit is niets anders dan een teken dat de wereldse dingen voorbij gaan, maar…God blijft. De “onveranderlijkheid” is een eigenschap van God. Daarom kunnen we ons helemaal aan Hem toevertrouwen, Hij is en blijft altijd dezelfde, Vader, Redder, Liefde, die ons bemint. Door zijn genade hebben we de afgelopen maanden hulp ontvangen van verschillende zusters op ons Heiligdom. Ze komen oorspronkelijk uit verschillende landen, maar studeren in Italië.

Voor degenen die het niet weten, is vorming voor ons, zusters, als ook voor priesters, heel erg noodzakelijk. Ons internationale vormingshuis ligt in Italië, dichtbij Rome in een klein dorpje Bagnoregio geheten. Daar wonen tussen de 70-90 zusters van verschillende nationaliteiten (dit aantal varieert vaak omdat de zusters naar de missies komen en gaan). Zij komen uit Italië zelf, Spanje, Duitsland, Nederland, Slowakije, Egypte, Oekraïne, Oeganda, Ecuador, Colombia, Argentinië, Polen, China, Verenigde Staten, Mexico, El Salvador, Venezuela, Schotland, Brazilië, en andere landen…De meesten van hen studeren 3 jaar filosofie en theologie, voordat ze naar de missies gaan, om Gods woord te verkondigen met standvastigheid en trouw.

Ik wil een beroep doen op uw goedheid om de zusters in ons vormingshuis in Italië te helpen. Vandaag hebben we gehoord in de tweede lezing: “Maar het geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke.” Ja,Gods woord blijft ook altijd hetzelfde, vol waarheid en begrip. Iedereen weet dat om een persoon geestelijker te maken/helpen, hij of zij genoeg lichamelijke kracht moet hebben. Zo is het altijd geweest, het is ook de pedagogiek van God die onze natuur begrijpt en ons menszijn geestelijker wil maken; de genade van God zal niet krachtig kunnen werken als onze natuur niet bereid of bestemd is om dit te doen. Om bij te dragen in het geestelijk leven van onze zusters, moeten ze ook in materiele zin worden geholpen. U weet dat we leven van de voorzienigheid van God, Hij zelf beweegt de harten van de mensen om zijn geliefden te helpen. Alle 70-90 zusters moeten eten, verzekeringen betalen, licht, water, enz…naast alle huishoudelijke zaken, daarom vraag ik uw vrijgevigheid om Gods helpende hand te zijn, Gods instrument te zijn door mee te dragen aan de vorming van de toekomstige missionarissen en aan de opbouw van de Kerk. Dan helpt u ook mee om Gods Woord te verkondigen “aan heel de schepping”, zodat we allen een hemelse mens kunnen worden.

Deze aanvraag doe ik met speciale toestemming van de rector en in overeenstemming met de penningmeester van het Heiligdom, het is een eenmalige aanvraag voor het steunen van onze zusters in vorming in Italië. U kunt donaties storten op het bankrekeningnummer: IBAN: NL30 ABNA 0529419424, tnv Dienaressen van de Heer, en als beschrijving “voor de zusters in Italië.”

Moge Onze Lieve Moeder Maria u beschermen en Gods genade voor u smeken, en mogen wij allen, zusters en alle gelovigen, trouw zijn aan het doel waarvoor God ons geroepen heeft. Ik dank u voor al uw goede gaven. We blijven in gebed verbonden.

Madre Esperanza, SSVM

https://www.servidorasdelsenor.org/en/

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen