Zetel van de bisschop

sint-bavo-haarlem-kathedraal-olv-ter-nood-heiloo

Aan de Leidsevaart in Haarlem staat de kathedrale basiliek St. Bavo. De bouw heeft een lange tijd geduurd, van 1895 tot 1930. Deze kerk is de bisschopskerk van de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, en is de enige kathedraal in ons land die als kathedraal is gebouwd. Toen op 1 juni bisschop Jozef Punt met emeritaat ging volgde bisschop Johannes Hendriks hem op, eigenlijk door eenvoudig weg op de bisschopszetel te gaan zitten. Zo nam hij het ambt van diocesaan bisschop op zich en was hij vanaf dat moment bisschop van ons bisdom. Iedere diocesane bisschop heeft een bisschopskerk, deze kerk neemt een zeer belangrijke plaats in binnen het bisdom. Alle grote diocesane vieringen, zoals priester en diakenwijdingen en de oliewijding in de Goede Week, vinden daar plaats. Ook de bisschop van Rome, de paus, heeft een bisschopskerk en dit is niet de St. Pieter maar de St. Jan van Lateranen. De St. Jan van Lateranen is een basiliek welke gebouwd is in de 4e eeuw door keizer Constantijn. Deze kerk wordt genoemd de moeder en het hoofd van kerken in Rome en de gehele wereld. Op maandag 9 november vieren wij de verjaardag van de wijding van de St. Jan van Lateranen.

Zoals bisschop Hendriks de zetel van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft ingenomen doet ook een nieuw verkozen paus dat. Hij brengt een officieel bezoek aan zijn bisschopskerk om daar de zetel van Rome in bezit te nemen.

Op de zetel van de bisschop hangt ook zijn wapen, iedere diocesane bisschop voert zijn eigen wapen waardoor hij gekend is. Nu heb ik laatst gezien in een tv uitzending dat het wapen van bisschop Hendriks nog niet op zijn zetel bevestigd is. Ik hoop maar dat dit er spoedig zal komen.

Nu wij als geloofsgemeenschap het moeilijk hebben om samen te komen, omdat wij maar met 30 mensen in de kerk mogen zijn, missen wij het gemeenschappelijke wat zo vreselijk belangrijk is bij samen kerk zijn. Wij vieren wel het feest van de wijding van de kerk maar dan hebben we het over het stenen huis, het huis van de samenkomst en de plaats van de Godsontmoeting. Maar zonder vierende gemeenschap van mensen is het eigenlijk een huis wat een deel van zijn functie verliest.

Ook al is en blijft de kerk het huis van God, en is Christus aanwezig in het heilig sacrament in het tabernakel, de aanwezigheid van een biddende en vierende gemeenschap maakt de kerk tot een levende kerk. Van verschillende kanten hoor ik de verhalen van mensen die zich zo verdrietig en verlaten voelen door alle beperkende maatregelen en het gemis aan deelname aan de viering van de heilige Mis en de communie.  Maar bedenk dat er iedere dag door de week in de Bedevaartkapel om 12 uur een heilige Mis is waar u naar toe kunt gaan en welkom bent, in de middag van 15 tot 16 uur is er uitstelling van het h. Sacrament waar Hij op u wacht en naar u uitkijkt.

Wees niet angstig maar wel voorzichtig.  Op 4 november vierde wij het feest van de heilige Carolus Borromeo die als aartsbisschop van Milaan tijdens de pestepidemie die zijn stad trof zijn bisschopshuis verliet en de zieken in zijn stad ging opzoeken en bemoedigen en zijn priesters opriep hem na te volgen. Carolus begreep dat zijn volk hem nodig had en hij naar hen toe moest gaan. Zo een goed voorbeeld verdiend navolging.

Wees en blijf gezond en blijf Maria OLV ter Nood vragen om voor ons te blijven bidden.

Pastor Anton Overmars pr.

 

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen