“Wonderful”

"Wonderful"

Beste medemensen, bezoekers en liefhebbers van “Onze Lieve Vrouw ter nood” in Heiloo!

Deze maand kreeg ik de gelegenheid om kennis te maken met de bedevaartsplaats en was aangenaam verrast door dit speciale plekje. Ik zie hier de mogelijkheden samenstromen van rust, meditatie, gebed, persoonlijke tijd voor jezelf – maar ook van vakantie en ontmoeting met de heerlijke schepping eromheen. Drie met deze plaats verbonden verhalen raken mij bijzonder en bevestigen tegelijk hoe men hier midden in het leven staat:

1. Het zo genoemde “ontstaans-wonder” van het Heiligdom spreekt over de realiteit van ons leven. Daarbij is het op de eerste plaats niet zo belangrijk of je van wonderen houdt – denk maar aan het Engelse woord “wonderful“.  Op Zee is een mens in nood geraakt – er raast een verschrikkelijke storm. Zowel op het water als in verdriet, ziekte, emotionele of mentale zorgen voel je geen vaste grond meer, net als bij het schip op de golven. Tegenwind is een existentiële ervaring. Je kunt niets anders doen dan alleen maar hopen en jouw levensboot klaarmaken voor het moment dat de „wind gaat keren“. Dus hoop is een machtige, liefdevolle levenskracht en ontsluit veel eigen initiatief en steun van anderen.

2. Als het gaat om eerlijkheid, dat kan ook “wonderful“,  geweldig, zijn. Het hart van het Heiligdom, het houten Mariabeeldje, is slechts een kopie. Het originele Mariabeeld raakte tijdens de belegering van Alkmaar in de 80-jarige oorlog zoek. Groot is iemand, die kan toegeven, dat niet alles helemaal origineel is: Dat wij ook letterlijk leven van en door onze  voorbeelden, zoals ouderen, oma’s en opa’s, priesters, vrienden, collega’s, buurvrouwen en buurmannen … Dit bijzondere bedevaartsoord leidt ons op deze manier ook naar de rijkdom en waarde van dank: traditie, familie, heiligen …en  ‘last but not least’ de geloofs- en liefdesgemeenschap van God, de wij Kerk noemen. Dankbaarheid is ook een geweldige, “wonderful“ kracht van genezing en vrede.

3. Tenslotte zit er ook in de naam van de plaats zelf iets bijzonders: Zoals taalkundigen laten weten betekent  Heiloo “heilig bos“. Daarbij kan men denken aan de heilige Willibrord, die hier in de boomrijke streek aan land ging en die onvermoeibaar verkondigde, ‘ja ieder bos is van Gods schepping en daardoor geheiligd, maar de boom die nog leven schenkt zelfs over de dood heen, is het kruis van de verrezen Christus’. Vanuit een puur cultuurhistorisch opzicht mag de naam al zijn oorsprong hebben in een voorchristelijk heiligdom uit de ijzertijd. Hoe het ook zij: In het weelderige park waarin het Heiligdom is geïntegreerd voel je de ongerepte natuur, met een oud woord “moeder natuur“ ,van een onaangetast milieu en van een schepping waarvan de mens een belangrijk deel is, maar niet het enige. En in Maria heeft “moeder natuur“ een menselijk gezicht gekregen en een meelevend hart voor ons allemaal. Je vindt genezing, positieve energie en geluk tijdens een kleine wandeling tussen de bomen, onze “levensboom”, ons leven, wordt totaal vernieuwd en veranderd. En wij mogen met Maria tezamen zijn onder dit  “geweldige, “wonderful” bladerdak.

Ik wens jullie allen van harte nog fijne zomerse weken toe en misschien ‘tot ziens’ bij “Onze lieve Vrouw ter Nood“!

Pr. Heinz-Norbert Hürter

Pr. Heinz-Norbert Hürter is door het Heiligdom uitgenodigd om in de maand juli, op zondagochtend om 11.00, in de Genadekapel, de Heilige Mis in de Duitse taal op te dragen. Aangezien hij onze taal zeer goed spreekt, zal hij ook af en toe de Nederlandstalige Heilige Missen opdragen en biechthoren op het Heiligdom. Pr. Hürter is 61 jaar geleden geboren in Haltern am See, Duitsland. Hij spreekt vele talen, weet veel over vroegchristelijke- en middeleeuwse geschiedenis en houdt van zwemmen en fietsen.

Delen

Recent Sermons