Wat wil je God vragen?

Wat wil je God vragen?

Beste lieve mensen,  

De lezingen van vandaag laten ons heel goed nadenken: wat zijn de belangrijke dingen dat we moeten vragen in het gebed? Hoe kan ik de hemel bereiken… die als een waardevolle schat is, waarvoor men alles zou verkopen? Ben ik bereid om alles los te laten om de hemel te bereiken? Zijn wij ook door God bestemd om gelijkvormig te zijn aan Zijn Zoon? 

Wat mooie lezingen!!! En omdat het woord van God afkomstig is, zijn ze voor ons allen bestemd. Wij allen zijn geroepen om een beeld te zijn van Zijn Zoon hier op aarde, zodat we aan het einde der tijden tussen de goede vissen geteld mogen worden. Wij allen zijn geroepen om alles los te laten om het Koninkrijk van God te bereiken. Maar wees maar niet bang, want God, van wie u een kind bent, heeft u alle potentie gegeven om dit te kunnen doen.  

Daarom is het heel belangrijk, net als Salomo, heel goed te bedenken wat wij in ons gebed willen vragen. Salomo vroeg om wijsheid, om inzicht… Wat wil je God vragen? Denk maar heel goed na, wat is het wat je nodig hebt om de hemel te bereiken?  

Hier op onze mooie Heiligdom hebben we een heel goede helper, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Zij als Moeder van Christus, hoofd van de Kerk, is ook Moeder van alle mensen, die deel nemen aan het Mystieke Lichaam van Christus, de Kerk. Zij als Moeder van ons allen, vergezeld ons in het gebed. En als wij onze gebeden tot haar richten, brengt zij het tot haar Zoon Jezus Christus, deze daad behaagt God zoveel, dat er zeker naar onze gebeden wordt geluisterd.  
Weliswaar krijgen we niet alles meteen als wij het vragen, de pijn, het verdriet of probleem, blijft soms voortduren, ook als we om hulp hebben gevraagd in gebed… Op deze momenten moeten we niet vergeten dat de ‘tijd van God’ anders is dan onze tijd en dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Daarom is het heel belangrijk alles in Gods handen te laten, nergens zullen onze problemen in betere handen zijn. Leg je zorgen bij Jezus neer, of aan de voeten van Maria. Daarna, ook als het moeilijk is, laat het los, met vertrouwen, offer jouw problemen op en ga verder met blijdschap… Hij, die voedsel aan de dieren geeft en de bloemen laat bloeien, zal zijn geliefde kinderen niet vergeten. 

Laat los, de hemel wacht op jou. Deze wereld, waar wij nu mogen leven is maar een pad in onze pelgrimstocht naar de heilzame plaats, de hemel. 

Ik vraag jullie alvast gebed voor de zusters, die de komende week op 2 augustus, een pelgrimstocht zullen maken naar het Heiligdom van Maria in Beauraing, Belgie.  Vanuit Maastricht, te voet! We gaan proberen elke dag 25 km te lopen. Dit doen we om onze gelofte aan Maria te hernieuwen, en de genade te vragen dat we ook in de hemel mogen komen. 

In gebed verbonden, M. Esperanza 

Trouwens; gezegende vakantietijd 

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons