Vuur buiten onze controle!

heilige-geest

Vuur kennen we in vele vormen: een fornuis, kachel, open haard, verbrandingsmotor, kaars, kampvuur, maar ook een bosbrand, een gebouw dat afbrandt, en ga zo maar door. Zelf vind ik vuur iets moois en fascinerends, maar wel als het veilig en beheerst is. Rustig naar de vlammen kijken en de kleuren en vormen te zien, hoe elke vlam weer anders is, dat vind ik fascinerend.

Maar vuur kan ook een bedreiging zijn en buiten onze controle verwoestend zijn. We weten natuurlijk het tragische voorbeeld van de St. Corneliuskerk in Limmen een paar weken terug. Een prachtige kerk die zo beschadigd raakt, het is moeilijk te bevatten!

Dus we hebben vuur nodig en toch kan het zich ook tegen ons keren.

En dan moet ik denken aan het vuur waarover wordt gesproken in het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Handelingen:

“Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.” (Handelingen 2, 2-4)

Dit is geestelijk vuur van een andere orde. Geestelijk vuur waardoor die bange apostelen ineens begeesterd raken om naar buiten te treden en het Evangelie te gaan verkondigen aan iédereen! Geestelijk vuur waardoor ze vele, vele mensen bij Jezus Christus brengen en de vrijheid van de verlossing binnen brengen.

De Heilige Geest laat zich zien als vuur. Geen vuur dat ongecontroleerd om zich heen grijpt en verwoest. Maar ook geen vuur dat netjes een waakvlammetje blijft en op ons bevel iets meer of minder wordt. De Heilige Geest, God Zelf, vraagt ons om de controle aan Hemzelf te geven. Kent Hij ons niet beter dan wij onszelf? Zorgt Hij in zijn Liefde niet al altijd voor ons? Hij weet wat Hij doet en wil ons soms nét buiten onze comfortzone brengen, omdat Hij weet dat het goed voor ons is.

De Heilige Geest geeft ons een geestelijk vuur dat bedoeld is om verspreid te worden, zoals supporters voor een sportteam veel over “hun” sporters willen praten, zoals een bezoek van de koning een gemeenschap bij elkaar brengt. En dit vuur is van goddelijke oorsprong, kan alle talen, culturen en alle zonde overbruggen.

Dit vuur mag meer en meer in ons gaan branden. En niet precies zoals wij het alleen bedenken, maar zoals God het voor ons verlangt. Niet altijd maar even makkelijk, maar zoals God ziet dat het goed is voor ons en anderen. En niet alleen voor onszelf, maar voor onszelf én anderen. Zodat we niet alleen “goed doen” voor anderen, maar ook God brengen aan anderen. Een vuur dat reinigt, een vuur dat verlicht, een vuur dat opbouwt en ons één maakt.

Kom, Heilige Geest!

Kapelaan Johannes van Voorst

Delen

Priester gewijd in 2014 is kapelaan van Voorst voornamelijk werkzaam in de parochies van de Zaanstreek en voor een klein deel ook op het heiligdom. Speerpunten zijn jeugdwerk en catechese.

Recent Sermons