Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten!

tienerkamp-breakout-2019-available-olvternood-heiloo

Vandaag krijgen we geweldige woorden te horen “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis!” Alle woorden van Onze Lieve Heer zijn geweldig, natuurlijk, maar in deze kan je zo veel dingen mediteren: het vertrouwen op God “neem geen beurs…” “Gaat dan…” God kent de gevaren “ik zend u als lammeren onder de wolven…” maar de uitstraling van de gezondene moet altijd vrede zijn, en ook vrede in andere wensen “Vrede aan dit huis”

Toch is er een grote nood, de Heer zegt het zelf “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig” en Hij zelf zegt ons wat we moeten doen “Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten..” Vraagt… vraagt…God zal ware verkondigers sturen als we erom vragen. En Hij gaat ervoor zorgen dat de arbeiders naar zijn roepstem luisteren en volgen, waar Hij ze nodig heeft, hetzij in een gezin, hetzij in het priesterschap, of het religieus leven.

Aanstaande zaterdag beginnen we met het tienerkamp “Break Out, Available”. Available is het thema van het kamp dit jaar, we zullen streven om de kinderen “available” voor God te maken, beschikbaar voor God te zijn, ons grote voorbeeld van beschikbaarheid is Maria. We streven dit jaar de tieners beschikbaar voor God te maken voor waar Hij hen ook nodig heeft, precies zoals Maria beschikbaar was toen ze het antwoord gaf “zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord”

Maar om de harten en oren van de jongeren te openen voor Gods werk, en naar zijn stem te luisteren (dat Hij als God natuurlijk zelf kan doen, maar toch wil Hij dat we helpen zijn werk te verrichten hier op aarde) hebben we jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen net als de wierook omhoog gaan naar Gods troon en aangenaam voor Hem zijn. En met hulp van ons allen zullen de jongeren van vandaag naar de stem van God luisteren en zich beschikbaar stellen voor Zijn plan in hun leven, net als Maria gedaan heeft.

Bidt voor de vruchten van het kamp, het begint zaterdag de 13de en het eindigt woensdag de 17de juli hier in ons heiligdom. Om deze brief te eindigen zal ik de woorden van Jezus zelf gebruiken, weet dan dat als u aan Gods werk mee doet, u zich moet verheugen “omdat uw namen opgetekend staan in de hemel”.

Wij blijven in gebed verenigd,

Gezegende zondag,

M. Esperanza, SSVM

 


Weekoverzicht Zo 7 Juli t/m Zo 14 Juli 2019

Zondag 7 Juli (Liturgisch Muziekfestival)
08:30u Rozenkransgebed Genadekapel
09:00u Eucharistie viering Genadekapel
Misintenties: voor overleden familie Bakker Bawers, voor Jan Peter Swart
10:30u Eucharistie viering met koor Ubi Caritas Bedevaartkapel
Misintentie: Gerard van Roode en familie van Roode-Leuven
16:30u Eucharistie viering bij het buitenaltaar, bij slecht weer Bedevaartkapel

Maandag 8 juli t/m zaterdag 13 Juli
11:30u Rozenkransgebed Genadekapel
12:00u Eucharistie viering Genadekapel

Woensdag 10 Juli
20-21u Gebedsuur (aanbidding) tot eerherstel voor zonden v/d Kerk en voor de Nieuwe Evangelisatie (GK)

Vrijdag 12 Juli
15-18u. Eucharistische aanbidding Genadekapel
15u. Kruisweg
17:30u. Vespers

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons