Voorbereiding

gemengd-koor-ubi-caritas-zingt-bij-olv-ter-nood-heiloo

Als ik met mijn hond Jura door de Bergense duinen wandel zie ik de wisseling van de seizoenen, zodra de heide op het eind van de bloei is verschijnen de paddenstoelen en eten de vogels zich vet aan de bessen en de zaden om op trektocht te kunnen gaan naar warmere streken. Alles vraagt een voorbereiding. De lerende en studerende jongeren zijn ook weer begonnen aan hun school of studie. Hen wens ik een vruchtbaar jaar toe, dat de studie hen mag verrijken en mag helpen groeien in hun mens zijn. Vraag ook altijd om Gods zegen bij de studie die je volgt of voor de schooltijd die je mag hebben, dan ben je niet alleen.

Ook de seminaristen van ons bisdom die hier in het Julianaklooster het seminarie hebben zijn weer terug. Maar ze zijn inmiddels ook weer weggeweest. Het nieuwe studiejaar begint namelijk met een retraite en een bedevaart. Een retraite wil ons helpen om tot verdieping en verinniging van onze relatie met God te komen. Op belangrijke momenten in het leven bij het maken van een levenskeuze is het belangrijk je goed voor te bereiden, en is dat nou juist niet het doel van een retraite. Onze seminaristen wens ik Gods heil en zegen toe zodat zij door gebed en studie, verdieping en geestelijke vorming, priesters naar Gods beeld en hart moge worden. Ook priesters en religieuzen maken jaarlijks een retraite. Ik kijk er nu al naar uit om eind november op retraite te gaan. De relatie met God, Vader, Zoon en Heilige Geest, moeten we onderhouden en verzorgen, en daar is nou o.a. een retraite voor.

Van mijn ouders weet ik dat zij in hun verlovingstijd op retraite zijn geweest om te onderscheiden of het huwelijk echt de weg is die God van hen vraagt en of de ander de goede huwelijkspartner zou zijn. In die tijd waren er in Nederland grote retraitecentra waar mensen aan verschillende vormen van retraite konden deelnemen. Een retraite is er voor om tot onderscheiding te kunnen komen op belangrijke kruispunten in het leven, wat vraagt de Heer van mij?

Nu zijn er kleinere plekken in ons land waar mensen op retraite kunnen gaan. Ook hier in Heiloo bij OLV ter Nood is in het Julianaklooster gelegenheid om op retraite te komen. Het is mogelijk om individueel te komen zonder programma, waarbij het natuurlijk altijd mogelijk is om een gesprek te hebben met een van de priesters of zusters welke aan het heiligdom zijn verbonden. Maar er is ook een aanbod van georganiseerde retraites. Zo een retraite heeft een programma met gebed, inleidingen, stilte en gelegenheid tot geestelijke begeleiding. Op de website van het heiligdom www.olvternood.nl kunt u verdere informatie vinden. Zoals de natuur zich voorbereid op de wisseling der seizoenen, mogen wij ons ook voorbereiden op de wisselingen van de levensseizoenen, en op de wisselingen en veranderingen welke wij allen doormaken.

De herfst is weer begonnen, de natuur is aan het veranderen, er komt verstilling. Moge ook wij tot verstilling komen met Gods hulp en zegen.

Moge de Moeder Gods altijd voor ons blijven bidden.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons