Vertrouwen?

Vertrouwen?

Mensen vragen mij wel eens:  “gelooft u werkelijk in God?” Dan moet ik zeggen: “ja, ik geloof in God” en denk dan; “maar waarschijnlijk niet in de God die u in gedachte heeft.” Want, hoe moeilijk is het om met mensen over God te spreken? Ook voor mij als priester.

God is niet zo vanzelfsprekend als je op het eerste gezicht zou denken. Spreken over God is best moeilijk omdat God zich laat zoeken. God is de oorzaak achter de dingen. Als ik dan een antwoord geef aan de mensen die mij de vraag “gelooft u in God?” stellen, dan voel ik mij altijd wat ongelukkig en onbeholpen want ik vraag mij dan altijd af: “hoe spreek je nu over God?” En toch is God de diepste bron van mijn hoop en vertrouwen dat mijn leven een geschenk is en dat ik echt gewild ben. Vertrouwen dat God mij heeft geschapen voor de eeuwigheid. Als ik dat zeg, volgt vaak de vraag: “is dat niet wat ouderwets, gelooft u ècht in wonderen?”

Ja, dat geloof ik, want ons leven is op zichzelf al een groot wonder en een Goddelijke roeping. Als de Bijbel het inblazen van de Geest in Adam beschrijft, zegt zij: ‘God blies adam het leven in nadat Hij hem uit aarde had geboetseerd.’ Wat een prachtig beeld van God die ons tot leven roept. Met een stoffelijke en een geestelijke dimensie.

Dan is het andere wonder, buiten het tot leven geroepen zijn, dat God ons tot het eeuwig leven roept, niet eens zo heel ver van ons vandaan. Dat Jezus de dood overwint en ons tot Zich roept, is het tweede wonder in ons leven. Hij heeft ons God laten zien, Hij heeft ons laten zien wat ècht leven is. Uit Zijn wezen straalde zo veel liefde dat het een rechtstreekse spiegel was van God. Door naar Hem te kijken zien wij God. Daar is vertrouwen voor nodig en vertrouwen zijn wij als mens niet zo goed in. Vertrouwen en aannemen dat Jezus ons God heeft laten zien en ons tot God brengt.

Als iets niet (empirisch) kan worden bewezen, dan wordt het in onze postmoderne tijd al gauw verworpen. Wij mogen het geloven zegt de Kerk. Ik denk dat geloof bestaat uit hoop en vertrouwen. Vertrouwen dat wij gedragen worden door een God die Jezus, ‘Vader’ noemt en door een Geest die ons kracht geeft. Zij, de Zoon en de Geest, zullen ons de weg wijzen naar het Hart van de Vader.

Priester Paul Bindels

Delen

Nieuwste overwegingen