Vertrouwen

Vertrouwen

Beste vrienden van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood!

Met de feesten van Driekoningen op deze zondag en de Doop van de Heer op de daaropvolgende maandag, komt de kersttijd liturgisch ten einde. Toch willen we de vreugde van de geboorte van de Heer ook naar het dagelijks leven meenemen in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Door zijn menswording en geboorte in Bethlehem heeft God al zijn vertrouwen in de mensheid gelegd. Wij willen zijn vertrouwen in ons beantwoorden met ons vertrouwen in Hem.

Een van de meest beminnelijkste eigenschappen van een kind is zijn vertrouwen. Kleine kinderen vertrouwen blindelings en onvoorwaardelijk. Maar hoe ouder ze worden, hoe meer dit hemelse gevoel vervaagt. Ontgoochelingen, niet nagekomen beloften, kwetsende ervaringen en ontrouw ondermijnen allemaal het vertrouwen. Uiteindelijk vertrouwen sommige mensen niets of niemand meer. Wantrouwen is ongetwijfeld het treurigste gevolg van de erfzonde. In het paradijs slaagde Satan erin om wantrouwen te zaaien in de harten van Adam en Eva: de twijfel of God echt hun geluk wilde of hen toch iets onthield. Als gevolg daarvan verloor de mens zijn vertrouwensvolle omgang met God als zijn Vader en werd ook hun vertrouwensband met elkaar verbroken. Om die wond te helen, kwam God naar de aarde als een kind dat God ten volle vertrouwt en zo de gebroken relatie tussen Vader en kind herstelt. Als we steeds meer op God en tenslotte op elkaar leren vertrouwen, dan zullen we elke dag Kerstmis hebben.

De grote Joodse filosofe, de heilige karmelietes Edith Stein, kwam tot de volgende slotsom: “Wanneer God mij bij monde van de profeet zegt dat Hij meer trouw is aan mij is dan vader en moeder, ja, dat Hij de liefde zelf is, dan zie ik hoe ‘verstandig’ mijn vertrouwen is in de arm die mij vasthoudt. Ik weet dat ik vastgehouden word en vind er rust en zekerheid in – de zoete en gelukzalige zekerheid van een kind dat gedragen wordt door een sterke arm. Of zou het kind ‘verstandig’ zijn dat voortdurend in angst leefde dat zijn moeder het zou kunnen laten vallen?” Het vertrouwen in God geeft ons deel aan Gods almacht en is de sleutel voor succes in het leven. God ontgoochelt ons nooit!

Goede vrienden, laten we van de Heilige Familie en de Drie Wijzen leren om op God te vertrouwen. Bij de pijnlijke zoektocht naar een herberg en de doodsangst tijdens de vlucht naar Egypte vertrouwden Maria en Jozef op Gods voorzienigheid en op het Kind dat bij hen was. De Drie Wijzen vertrouwden ook op de hemelse ster die hen op hun reis naar Bethlehem zou leiden. Alleen zo’n vertrouwen kan ons bevrijden van de bedreigende wereldsituatie en de alomtegenwoordige angst.

Laten we dit jaar, ondanks alle moeilijkheden en lijden in de wereld, nog meer vertrouwen putten uit de liefde en barmhartigheid van God, in het bijzonder hier in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Ik wens u en uw gezinnen een gezegend nieuw jaar vol Godsvertrouwen!

Pr. Martin Maria Barta

Delen

Nieuwste overwegingen