Verheugt u

Verheugt u

Als zondag de introïtus gezongen zou worden klinken daar de woorden; Gaudete in Domino semper ofwel in het Nederlands  “Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens zeg ik u: Verheugt u!” We worden opgeroepen om verheugd te zijn omdat de Heer nabij is. Met zondag Gaudete zijn we op de helft van de Advent. Het licht van Kerstmis breekt steeds meer door in de liturgie en ook in onze huizen breekt Kerstmis langzaamaan door.

Ik weet nog goed hoe wij thuis op 22 december de kerstboom in de kamer kregen en wij als kinderen samen met vader de boom gingen versieren. Vervolgens versierden wij met moeder op 23 december, de kamer met kerstklokken en trossen met ballen en zo meer. Op kerstavond 24 december ging vader met de kinderen naar de Kerstnachtmis. Het groot parochiekoor zong dikwijls een mis van Perosi en natuurlijk ontbrak het Transeamus niet. De kerk zong uit volle borst mee.

Als wij dan thuis kwamen na de nachtmis had moeder de kerststal neergezet. De mooi gedekte tafel stond vol met lekkere dingen zoals kerstbrood en saucijzenbroodjes en overal in de huiskamer stonden kaarsen te branden.

Voor wij wat gingen eten gingen moeder en vader, samen met de kinderen, de beeldjes in de kerststal zetten, ja dan was het echt Kerstmis.

Op 7 januari was Kerstmis ten einde. De beeldjes van de kerststal gingen weer de doos in, de kerstboom naar buiten, de kerstkaarten in een doos.

De laatste jaren verbaas ik mij erover hoe het woord kerst verbonden is aan allerhande producten in winkels. Zo zie je kerstham en kerstboter, kersttruien, kerstaanbieding, kerstbonbon, kerstgourmet, kerstkalkoen, kerstwijn etc. etc.. Wat mij opvalt is dat Kerstmis is verworden tot kerst. Het mis laat men veelal weg, Misschien is dat wel te religieus en doet het de mensen nog net wat denken aan de Mis met Kerstmis en door het feest te veranderen in kerst kan je het vooral laten worden tot een familiefeest met eten en drinken. Voor de wereld heeft Kerstmis zijn religieuze lading verloren en komt de lading van kerst vooral uit de voedsel speciaalzaken.

Op zondag Gaudete klinkt als de communio gezongen zou worden; Zegt tot allen die de moed verloren hebben: ‘vat moed en vreest niet: onze God komt. Hij zal ons redden.’

Ondanks alles wat zich in de wereld afspeelt op het gebied van onvrede en strijd, zoals de oorlog in Oekraïne, maar ook de onvrede in de harten van ons mensen moge wij ons vasthouden aan woorden uit de prefatie van de Advent;  Die toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid en vlees geworden is, en voor ons allen open heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt.

Met Kerstmis staat die deur weer op een kier als het Licht van Christus over de wereld mag schijnen ook al neemt de wereld het niet aan. Zijn Licht blijft branden als het ware Licht der wereld. Met Kerstmis staat de deur van de stal van Bethlehem voor de herders open en zien zij het ware Licht der wereld, nou de rest van de wereld nog.

Ik wens u allen een goede voorbereiding op de Vrede en Vreugde van de geboorte van onze Heer Jezus Christus.

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen