Verheugt u!

Verheugt u!

Als op zondag de introïtus gezongen zou worden klinkt daar;

Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens zeg ik u:
verheugt u!

Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn.
Want de Heer is nabij.

Weest onbezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking.

Wat moeten wij doen? Een vraag die wij allemaal weleens stellen. Wat moet ik doen? In het evangelie van zondag klinkt deze vraag zelfs 3 keer. Iedere keer komt die vraag vanuit een andere invalshoek, eerst de mensen die Johannes de Doper volgen, daarna de tollenaars en ten slotte de soldaten. Eigenlijk krijgen ze allemaal een heel gewoon antwoord, zelfs zo gewoon dat ze het zelf hadden kunnen bedenken. Zeg maar; doe gewoon, denk na, wees eerlijk en oprecht en behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. Veel meer dan dat krijgen ze niet als antwoord op de vraag van wat moeten we doen?

De vraag die de mensen aan Johannes stelden is de vraag hoe we ten diepste gelukkig kunnen worden en blijven. De wereldse blijheid is dikwijls maar van korte duur en als je veel media en reclames moet geloven draait zo ongeveer de gehele wereld om jou. Jij, ik, staat centraal, en jij moet het vooral leuk en fijn hebben. Maar is het bezit dikwijls ook niet gelijk het einde van het vermaak?

In de introïtus worden we geroepen om al onze wensen bekend te maken aan God in gebed en smeking en om onbezorgd door het leven te gaan. Om ons in gebed en smeking te kunnen richten tot God zullen we in contact moeten komen met Hem, door tijd en ruimte te maken voor Hem. En door verder te kijken dan dat wat we met onze ogen zien. De drie wijzen uit het oosten herkenden immers ook alleen de Koning in het kind Jezus doordat zij voor Hem op hun knieën gingen. Knielend voor Hem boden zij geschenken aan maar bovenal hun gelovig erkennen dat Hij de Heer is. Dat kan alleen als je met de ogen van je hart naar de Heer kijkt als hij daar zo in de kribbe ligt. En op je knieën lukt dat beter

Ook dit jaar weten we dat de Heer nabij is zoals ook de introïtus zegt.

Om ons verder voor te bereiden op de komst van de Heer kunnen we in het bedevaartspark de weg van Nazareth naar Bethlehem lopen. Via mooie afbeeldingen die te zien zijn in de kapelletjes waar normaal de kruiswegstaties zichtbaar zijn worden we nu met Maria en Jozef op weg gezet naar Kerstmis.  Heel fijn om tijdens die tocht de verhalen niet alleen te kunnen lezen maar vooral ook te beluisteren via de te scannen codes. Zo krijg je op je telefoon het verhaal te horen. Echt een mooie ervaring waardoor je alle aandacht kan hebben voor de afbeelding en zo lopend door het park, dat van 13 december tot en met 6 januari open is tot 20.00 uur, meegevoerd wordt op weg naar Kerstmis.Wat moet ik doen? Komen en de weg met Hem gaan, laat je meevoeren en verwonderen.

Ook dit jaar is er voor u geen plaats in de herberg. De kerstnachtmis zal doorgaan, maar in besloten kring, welke u natuurlijk wel kunt meevieren via de stream die er ook dit jaar weer zal zijn. Gelukkig gaan de andere vieringen met Kerstmis wel gewoon door.

Op weg naar Kerstmis wens ik u een mooie voorbereiding in deze Advent, ik hoop dat u weet wat u moet doen.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, blijft u voor ons bidden?

Heilige Jozef bescherm onze gezinnen.

pr. Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons