Verandering

paus-franciscus-olvternood

Merkt u dat ook?, dat er in de samenleving een mentaliteitsverandering gaande is? Vanaf de uitbraak van het coronavirus en de vergaande beperkende maatregelen van de overheid is er sprake van meer solidariteit. Meer mensen verlenen hand en spandiensten aan buren en naasten en zie ik een bereidwilligheid elkaar te steunen.

Er is een verandering gaande die ook iets positiefs teweeg brengt. Hier op het heiligdom komen er veel mensen noveenkaarsen opsteken of nemen ze mee naar huis om daar of elders te branden. Ook het samen bidden van het noveengebed heeft verbroedering laten zien. Paus Franciscus heeft de wereldbewoners opgeroepen om op het hoogfeest van Maria Boodschap om 12 uur het Onze Vader te bidden. Vele verschillende christelijke kerken hebben zich hierbij aangesloten, zo ook de PKN. Op vrijdag 27 maart is de paus voorgegaan in een speciale gebedsdienst op een leeg St. Pietersplein van aanbidding van het Allerheiligste met op het einde een speciale zegen Urbi et Orbi. Via allerhande media is deze gebedsdienst te volgen geweest.

Mgr. Van den Hende, de voorzitter van de Nerderlandse bisschoppenconferentie: “Paus Fran­cis­cus roept op om de crisis van corona tegemoet te tre­den met ge­za­men­lijk gebed, in plaats van met angst. Samen bid­den om de Heer te vragen om hulp en ontfer­ming, en -voorbij angst en afstand- ons ver­trouwen te blijven stellen in de liefde van God. Samen bid­den opdat de Heer onze harten omvormt en wij ons meer openen voor onze mede­mens en elkaar helpen en steunen waar dat moge­lijk is. Het is daarom dat de paus naast gebed het belang van compassie onder­streept en het door hem veel gebruikte woord teder­heid.”

Het is uitzon­der­lijk dat paus Fran­cis­cus nog vóór dat het Pasen is, op vrij­dag 27 maart de zegen Urbi en Orbi zal geven, ingeleid door het woord van God en een moment van gebed, en verbon­den met de moge­lijk­heid een volle­dige aflaat te ont­van­gen.

Van den Hende: “Hier wordt dui­de­lijk dat al ons vragen en bid­den gewor­teld is in de over­tui­ging dat de Heer waar­lijk is verrezen en dat zijn liefde sterker is dan dood en zonde, en dan welk virus dan ook.”

We leven nu in de zeer uitzonderlijke situatie dat er geen publieke kerkdiensten zullen zijn, en dat voor lange tijd. Ook voor de priesters is het onvoorstelbaar dat wij de Eucharistie vieren in beslotenheid, dat is voor ons zo tegennatuurlijk. Gelukkig zijn er inmiddels vele mogelijkheden om via de streamingsdiensten de kerkdiensten mee te vieren en te bidden.

Vanuit de kathedrale basiliek St. Bavo worden alle vieringen en plechtigheden live uitgezonden via YouTube, kijk hiervoor op:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl   www.arsacal.nl   www.rkhaarlem.nl

en op https://www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg

Ook zijn regelmatig vieringen vanuit de kloosterkapel in OLV ter Nood in Heiloo mee te bidden via https://www.youtube.com/user/olvternood

In de wereld is een grote verandering gaande, laten we bidden dat veel mensen de weg naar God (terug) vinden, zo kan er uit iets slechts een groot goed ontstaan.

Anton Overmars pr.

Noveengebed
om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons