Veertigdagen op weg naar Pasen

Ash Wednesday. Lent. Christian religion

Woensdag 6 maart is een markeringsmoment in het kerkelijk jaar, het is Aswoensdag het begin van onze veertigdagentijd. Een tijd van voorbereiding op de heilige dagen van de Goede Week waarin wij het lijden en sterven van Jezus Christus gedenken om uiteindelijk uit te komen op het belangrijkste feest dat wij in de kerk kennen; Pasen. Elk feest vraagt van ons een voorbereidingstijd. Als je thuis een feest gaat geven, heb je ook een voorbereidingstijd van wat gaan we doen?, wie nodig ik uit?

Zo vraagt ook het Pasen van de Heer een voorbereidingstijd. De veertigdaagse Vasten.

In onze vastentijd worden wij uitgedaagd om ons innerlijk voor te bereiden door ons in deze tijd iets te ontzeggen en te beperken.

Het is vanzelfsprekend goed om je te beperken in het gebruik van voedsel en drank. Het brengen van een offertje door bijvoorbeeld te zeggen; ik drink maximaal 2 kopjes koffie per dag, en laat gedurende de hele week vlees in de maaltijden achterwege. Drink door de week geen alcohol en laat extraatjes achterwege. Maar misschien nog meer is de veertigdagentijd een tijd van jezelf iets ontzeggen wat fijn is. Verschijnt er een nieuwe CD die je eigenlijk heel graag zou willen koop deze dan niet en doneer het geld wat je hiermee uitspaart aan de vastenactie of een ander goed doel. Zo zijn er nog genoeg andere voorbeelden te ontdekken. Jezelf iets ontzeggen en omwille van Christus iets van jezelf weggeven

In het bedevaartpark is een prachtige kruisweg. In alle staties wordt het lijden en sterven van onze Heiland Jezus Christus herdacht. Op vrijdagmiddag om 15.00 uur is er het samen bidden van de kruisweg. Neem je voor om dit elke week te doen. Kan je op vrijdagmiddag niet, kom dan op de openingstijden van het bedevaartpark en loop, bidt en volg de Heer in Zijn kruisweg. Besluit om in de veertigdagentijd bijvoorbeeld geen televisie te kijken, behalve bijvoorbeeld het acht uur journaal, en ga in de uren die hiermee vrij komen het avondgebed bidden, geestelijke muziek luisteren, een goed boek lezen, of misschien die eenzame vrouw of man in de buurt opzoeken of uitnodigen. Je inzetten voor een ander is je ook inzetten voor de Ander. Kortom er is genoeg wat ons kan helpen ons innerlijk voor te bereiden op Pasen. Kies iets uit dat voor u haalbaar is, waarvan je echt weet dat het te volbrengen is, ook al kost het moeite. Maak een plan, stem het indien nodig af met uw huisgenoten, of doe iets wat voor ieder in huis haalbaar en goed is.

In het Oesdom is een boekje verkrijgbaar “Vasten 40 dagen inspiratie” een handreiking voor uw vasten in deze Veertigdagentijd. Dit geeft u een steun in de rug.

In de kapellen ligt ook weer de brief van paus Franciscus voor u klaar dit jaar met de titel

“Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen”

Veel inspiratie wens ik u toe op weg naar Pasen.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons