Van Nazareth tot Bethlehem

kerst-olvternood-heiloo

Het zal u niet zijn ontgaan, de zusters, samen met enkele medewerkers en vrijwilligers, hebben op ons heiligdom een bijzonder Kerstproject ontwikkeld: Van Nazareth tot Bethlehem, met Maria en Jozef op pad. Het is echt heel mooi, de kruiswegstaties zijn omgeturnd tot kerststaties en door langs deze 14 staties te gaan worden we ingeleid in het mysterie van Kerstmis. We zijn als het ware met het Joodse volk en uiteindelijk met Maria en Jozef op pad, tot de geboorte van de Heer, de langverwachte Messias.

Dat is ook precies wat de Adventsperiode inhoudt: in afwachting zijn op de geboorte van de Heer, onze Verlosser, God die mens wordt in de Maagd. En deze Adventsperiode begint nu tot een afronding te komen, het is vandaag de 4de zondag van de Advent en we horen hoe Maria de boodschap van de Engel krijgt dat ze zwanger zal worden. Ze zal de Zoon van God ter wereld brengen, de Vredevorst, het ware Licht.

Licht is wat we nodig hebben in deze tijd. Niet alleen omdat de dagen korter worden, maar ook gezien de hele situatie in de wereld, we zijn in grote duisternis. De wereld wordt in de greep gehouden door een virus. We, en dan vooral de regeringsleiders, proberen hier met wijsheid in te handelen, maar toch lijkt het virus ons nog de baas te zijn, we worden in een nieuwe lockdown gedwongen. We hunkeren naar licht, naar waarheid, naar wijsheid, naar verlossing.

En dat is wat God ons komt brengen, wat God ons reeds gebracht heeft met Kerstmis, in de geboorte van Zijn Zoon. Het ware Licht is tot ons gekomen, de ware wijsheid. De Weg, de Waarheid en het Leven. Misschien laat God daarom deze duisternis wel in een bepaalde mate toe, om ons er weer toe aan te zetten om het ware Licht te zoeken, het Licht, Jezus Christus, God zelf, die zoveel mensen in deze tijd hebben los gelaten.

Dat deze Adventsperiode ons mag helpen, met de liturgie, met initiatieven als het pad van Nazareth tot Bethlehem, om weer helemaal gericht te zijn op Hem, op God die mens geworden is om ons te verlossen. Ons te verlossen uit de duisternis en ons te brengen tot het ware Licht. Maria zal ons hierin de weg wijzen. Amen.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Rector Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Recent Sermons