Vals licht en echt Licht

Hans_Memling_-_Advent_and_Triumph_of_Christ

De bisschop van Myra uit zuidoost Azië, het huidige Turkije is met zijn Moorse vriend en prins Piet weer in ons land en de dagen worden korter en de bomen steeds kaler. Het donker wordt donkerder. Overal duikt er sfeerverlichting op. De winkelstraten zijn verlicht en ook in verschillende lanen en straten verschijnt er op allerhande verschillende manieren verlichte huizen en tuinen, en de komende weken zal dit nog groeien. In de tijd dat het letterlijk donker is zoeken mensen naar lichtpunten in hun leven en vinden dan een “oplossing” in kunstverlichting op en rond hun huizen en in de straten zodat het net is of het minder donker is. Zo ook in ons persoonlijk leven. Het lijkt er op of er steeds meer mensen zijn die een invulling zoeken voor de donkerte in het persoonlijk leven en de zingevingsvragen van hun bestaan. Al enkele jaren is er in de kuststreek tussen Bergen en Egmond een Fjoertoer. Een tocht langs strand, door de duinen en de dorpen met wandelen langs bakens van vuur en licht. De organisatie schrijft erover “de Fjoertoer Egmond is een sprookjesachtige avondwandeltocht vol beleving en emoties.” De Fjoertoer kent een bovenmatige belangstelling en de inschrijving is dan ook al heel snel vol. Duizenden mensen laten zich leiden langs de zogenaamde bakens van licht. Als de Fjoertoer is afgelopen na een paar uur wandelen keert men weer terug in de donkerte van het leven. Het kunstlicht van de Fjoertoer was er maar even.

Nog een week en wij beginnen weer aan de Advent. Een tijd waarin het Licht van de komst van Christus op aarde weer mag groeien. Het licht op de Adventskrans groeit, elke week weer een kaars zodat wij weten dat Gods redding dichtbij is. De eerste bijbelse lezing op de eerste zondag van de Advent begint met de woorden “Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig!”

Iedere keer weer mogen wij ons vertrouwen in God uitspreken en uitzingen. Wij weten dat Gods Licht de aarde én de harten van ons mensen verlicht met echt Licht wat niet maar even een kort moment geeft van beleving en emotie, nee Zijn Licht raakt ons en telkens weer opnieuw als wij Zijn Licht in ons hart en leven durven toelaten. De laatste woorden uit de heilige Schrift die in de Advent zullen klinken zijn: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Maria zegt in alle openheid “ja” op de vraag van God via de engel en zo kon Gods Zoon als het Licht der wereld geboren worden.

Wij hebben geen Fjoertoer nodig om het ware Licht der wereld te ontdekken en te omarmen.
Wij hebben geen sprookjesachtige avondwandeltocht nodig wij hebben de realiteit van Gods licht in de wereld. Op zaterdag 2 december ontsteek ik vlak voor de eerste vespers van de Advent de Adventsster als een aankondiging dat Zijn licht in aantocht is. Eén Adventsster kan meer zeggen dan al die verlichte rendieren, kerstmannen en al die andere verlichte taferelen in straten en lanen.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons