Vakantietijd

Vakantietijd

Dierbare vrienden,

Overal is te merken dat de vakantiesfeer in de lucht hangt. De zomer is begonnen, de scholen zijn gesloten en het grootste deel van het land heeft de focus op vakantie. De pastorale activiteiten zijn eveneens beperkt, onze priesters op het Heiligdom gaan, na elkaar, ook op vakantie en binnenkort ook de zusters. Misschien is het niet iedereen gelegen om ergens heen te gaan maar wat we niet moeten vergeten in deze periode is dat het een gunstige tijd is om het belangrijkste in ons leven op de eerste plaats te zetten: luisteren naar het Woord van de Heer. Ook het Evangelie van deze zondag herinnert ons daar aan, de mensen gingen Jezus achterna, hongerig naar Zijn woorden en Hij gaf niet alleen troost aan hun ziel maar ook aan hun lichaam.
Een klein detail wat we niet moeten vergeten is dat er een kind was die de broden en de vissen gaf, niet bang dat er voor hem niets zou achterblijven… zonder woorden laat hij ons zien hoeveel hij gelooft, hij is moedig.  Ook hij zag de menigte, zijn vijf broden en zei: “Dat heb ik: als het van pas komt, ben ik beschikbaar”. Die jongen laat ons nadenken …. Die moed …. Zo zijn jongeren, zij hebben moed. Wij moeten hen helpen met deze moed door te gaan. Zijn we ook bereid alles te geven aan God? Helemaal op Hem te vertrouwen?

En iedereen heeft gegeten tot men verzadigd was.

Jezus gaf niet alleen de broden en de vissen aan de menigte, Hij gaf ook Zijn woord, Zijn vertroosting, Zijn heil en tenslotte Zijn leven; maar Hij heeft zeker ook dit gedaan: Hij was begaan met het voedsel voor het lichaam. En wij, Zijn leerlingen, kunnen niet doen alsof. Door naar de meest eenvoudige vragen van de mensen te luisteren en naast hen te staan in moeilijke situaties in hun leven, zal men gehoord worden als over hogere waarden gesproken wordt. Deze jongen met de vijf broden heeft dat medelijden ook begrepen, en hij zegt: arme mensen! Zie, dat is wat ik heb … Medelijden brengt hem ertoe te geven wat hij heeft.

Het zal de mensheid, die honger heeft naar brood, vrijheid, gerechtigheid, vrede en vooral naar Zijn Goddelijke genade, nooit ontbreken aan Gods liefde. Jezus blijft ons ook vandaag voeden. Hij blijft levend en troostend aanwezig en dat doet Hij door ons. Bijgevolg nodigt het Evangelie ons uit beschikbaar te zijn en actief, zoals deze jongen die beseft vijf broden te hebben en die zegt: ik geef het, daarna is het aan U om te zien … Tegenover die kreet van honger – iedere soort honger – van zoveel broeders en zusters in alle delen van de wereld. Deze nabijheid en liefde is de beste verificatie van de kwaliteit van ons geloof, zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk vlak. Het gedrag van de mensen die op zoek gaan naar Jezus, herinnert ons aan het feit dat het enige dat werkelijk noodzakelijk is: luisteren naar het woord van de Heer; en de Heer is op dat ogenblik dààr, in de Persoon van Jezus! Al het andere zal voorbijgaan en ons ontnomen worden, maar het woord van God is eeuwig en geeft zin aan onze dagelijkse bezigheden.

We weten dat we ons moeten inzetten voor huishoudelijke en professionele bezigheden, dat is zeker – maar onze ziel heeft bovenal God nodig, die het innerlijke licht is van Liefde en Waarheid. Zonder liefde verliezen zelfs de belangrijkste bezigheden aan waarde en geven ze geen vreugde. Zonder een diepe zin, herleidt iedere activiteit zich tot steriel en ongeordend activisme. En wat geven Liefde en Waarheid anders dan Jezus? Dierbare broeders, laat ons dus leren elkaar te helpen, samen te werken, maar boven alles samen het beste deel te kiezen dat altijd onze hoogste goed is en zal zijn.

Vertrouwen wij aan de Maagd Maria onze weg in het geloof toe, bijzonder in deze vakantietijd, opdat ons hart nooit het Woord van God en de noden van onze broeders in moeilijkheden uit het oog verliest.

Zr. Maria Esperanza SSVM

Deel

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen