Vakantietijd, vrije tijd?

Vakantietijd, vrije tijd?

De zomer staat weer voor de deur en als de zon meer kracht krijgt gaat bij ons ieder jaar opnieuw het gevoel kriebelen om er op uit te trekken. De natuur in, op vakantie of even helemaal niets, even helemaal vrij zijn. Wij mensen van de 21ste eeuw zijn als nooit te voren in de geschiedenis aan onze vrijheid gehecht. We willen alles zelf kunnen kiezen, onze vakantie, ons beroep, het aantal kinderen noem maar op. Soms dromen we van een leven als was het een soort megasupermarkt met op elke afdeling een groot aanbod waaruit wij zonder dwang, mogen nemen wat ons aanstaat en wat ons niet aanstaat, dat kunnen we gewoon laten liggen. Het kunnen kiezen tussen verschillende mogelijkheden is een van de verworvenheden van onze tijd en heeft veel goeds gebracht. Echter, het instemmen met wat we niet gekozen hebben is ook belangrijk en is steeds meer een bijna onmogelijke opgave geworden.

Onze vrijheidsbeleving hoeft niet te worden beperkt door keuzes. Keuze heeft het in zich, te kiezen voor het één en nee te zeggen tegen het ander. Dit geldt ook als dingen moeilijker gaan of anders als je had verwacht, gehoopt of uitgestippeld. Dit is voor de keuze voor het huwelijk net zo van toepassing als voor het kloosterleven om maar iets te noemen.
De hoogste en vruchtbaarste daad van menselijke vrijheid is eerder gelegen in ontvangen en aanvaarden, dan in te beheersen en altijd alle keuzes open te houden. Het accepteren van plezierige situaties gaan vaak vanzelf, het wordt pas moeilijk als ons dingen overkomen die ons niet aanstaan, ons dwarsbomen of pijn bezorgen. Maar op die gebieden zijn we juist geroepen echt vrij te worden, om te kiezen, te aanvaarden wat we niet gewild hebben. Dit is de paradox van ons bestaan. Je kunt alleen vrij zijn als je kunt accepteren dat je soms niet vrij bent.  Meestal gaat het er dan om in je eigen leven te leren accepteren dat je tegen je eigen beperkingen, zwakheden en onvermogen aan loopt. Daarmee instemmen kost moeite want we hebben een afkeur van situaties die we niet onder controle hebben. De dingen aanvaarden omdat God ook ziet dat het ons overkomt, maakt ons echt vrij. God wil met ons meetrekken door het leven juist ook als het tegen zit, als dingen niet zo gaan als wij ze hebben bedacht. Juist daar is Hij om ons te steunen.

Als we op reis gaan of als we deze zomer thuis (moeten) blijven, laten we onze vrijheid bij God zoeken, dan worden we innerlijk en uiterlijk echt vrij. Ik wil u deze zomer dit gebed meegeven en u een gezegende zomer toewensen. Het gebed komt uit een Koptisch Orthodox gebedenboek:

O God die wandelde met Jakob op zijn reizen en die Jozef begeleide in een vreemd land, wil ook thans, o God, uw dienaar vergezellen en bewaren voor alle verzoekingen en alle kwaad. Breng hem veilig naar zijn plaats van bestemming. Leid hem bij alles, wat hij naar uw geboden doet en breng hem terug, vol van goedheid.

Amen.

Pr. Paul Bindels

Delen