Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord

Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord

De gehele week staat in het teken van het lijden en het kruis. Op zondag horen we Jezus zeggen; “wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen”. Op dinsdag is het feest van Kruisverheffing en horen we; “Hij is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven.” Daags na het feest van Kruisverheffing is het de gedachtenis van de heilige Maagd Maria, moeder van smarten, als sequentie van die dag klinkt het Stabat Mater”; “met de tranen in haar ogen, stond de Moeder diep bewogen, naast het kruis waar Jezus hing. Door haar pijnlijk zuchtend harte, overstelpt van wee en smarte, ’t scherpe zwaard van droefheid ging.”

Het grootste verdriet voor een moeder is de dood van een kind. Ouders horen hun kinderen niet te begraven, kinderen horen hun ouders te begraven. Maar zoveel ouders treft het dat een kind van hen sterft. Met al die moeders staan we samen met Maria onder het kruis en horen we in alle droefheid Jezus zeggen “Vrouw zie daar uw zoon.” Ook in haar grootste smart laat God Maria niet alleen, zij is geborgen in de liefde van de Zoon Jezus Christus en die van Johannes, door Maria aanvaard als haar zoon. Moeder Maria staat ook bij ons onder ons kruis. Als wij dreigen te bezwijken onder de last en de pijn van het kruis helpt zij ons dragen. Maria heeft meegeleden met haar Zoon toen Hij te sterven hing, zo staat zij ook ons terzijde in ons stervensuur maar ook in ons lijden. Iedere keer als wij het Wees gegroet bidden vragen wij aan de Moeder Gods; “Bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.”

In onze kapellen hier op het heiligdom branden talloze noveenkaarsen waar mensen op de achterzijde ook hun eigen intentie kunnen opschrijven. Dikwijls is dat een vraag om genezing, bijstand in nood of verdriet. Een noveenkaars blijft 9 dagen en nachten branden en zet als het ware ons gebed voort. Bij het opsteken van een kaars bidden wij een gebed met een intentie, de kaars zet ons gebed voort ook als wij allang weer naar huis zijn teruggekeerd. De kaars staat bij Maria te branden en zo blijft ons gebed aanwezig in de kapel, bij Maria.

 

Donderdag 16 september is er in het Julianaklooster van het heiligdom een bezinningsdag met als thema ‘Onze Lieve vrouw van Smarten’ op de website staat erover geschreven:

Daags na het feest van Kruisverheffing viert de kerk op 15 september de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Moeder Maria volgt haar Zoon waar Hij ook gaat en wat Hij ook doet. Zij staat onder aan het kruis als Jezus daar te sterven hangt,  haar hart wordt doorboord door een zwaard van smart. Als Hij gestorven is ontvangt zij het lichaam van Jezus in haar schoot als de piëta. Maria weet wat het is om een kind te verliezen, haar hart is vol van smart. Is Moeder Maria daarom zo in staat onze smart en pijn te begrijpen en te verlichten?

 

Voor deze bezinningsdag zijn nog enkele  plaatsen vrij,  u bent van harte welkom.

 

Onze Lieve Vrouw ter Nood. Bid voor ons.

Moeder van Smarten. Bid voor ons

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons