“Uit alle vier de windstreken komen zij”

"Uit alle vier de windstreken komen zij"

„Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden (en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods).“ (Lk 13, 28b – 29a)

Beste bezoekers, bedevaartganger en vrienden van het Heiligdom. Graag zou ik met Jullie deze zin uit het evangelie van deze zondag willen overwegen en in relatie willen zien met de aantrekkingskracht van het water. In de laatste weken en maanden hebben wij de kostbaarheid van dit element opnieuw leren waarderen. De put bij de Genadekapel staat bijna leeg… Mensen komen uit alle windstreken naar onze streek en naar het Heiligdom, met name in de vakantietijd. Bijna iedereen komt hier naar toe omwille van het water, de meesten worden aangetrokken door de prachtige zee met haar weidse duinlandshap. Velen bezoeken ook het park van onze bedevaartsplaats: „Zij zullen komen uit het oosten en het westen.“ En precies in het grote water ten westen ligt de oorsprong van de tegenwoordigheid van de moeder van Jezus op deze plek. De eerste die kwam om haar te eren was de schipper in nood op zee, die een vrouwenstem hoorde:  „As je mij gaat eren – zal de wind gaan keren.“
Het westen is in de symbolische interpretatie van het geloof de avond, het duister, de ondergang en uiteindelijk de dood. In de eerste eeuwen gingen de mensen vanuit hun doop in het westen richting het oosten door het water: Van de dood naar het leven toe! Wij kunnen niet eens raden, hoeveel er door Maria tot nieuwe geestelijke inzichten zijn gekomen of genezing hebben ontvangen. Door een verblijf in de Genadekapel, een kaars op te steken, een gebed, een moment van stilte… Dan verder, echt in oostelijke richting, ligt nog een andere waterplas, geen zee, maar vol van boodschap en belofte –  de vijver met zijn waterlelies, het beeld van de Madonna van Lourdes en de fontein: Nieuw leven sprankelend in het opspattende water is hier de sfeer van verrijzenis te ervaren en je voelt dat alles hier in harmonie is. In vergelijking met de zee is de vijver een heel kleine waterplas, maar omringd door struiken en bloemen in vele kleuren, verzorgd door een goede tuinman. Op deze plek lijkt de schepping bijna compleet: zee en vijver, westen en oosten, natuur en genade.
Symbolisch in het noorden bevindt zich het gewijde water, in het doopvont van de kapel. Het vertrouwen dat het geloof kan geven, helpt om kalm te blijven en het hoofd helder te houden. De stilte in deze speciale ruimte is een toonbeeld van kracht. Niet voor niets is het noorden de basis van een kompas en is het geloof het fundament van alle oriëntatie in het leven. Gebaseerd op onze geschiedenis is het noorden koud en donker, maar wordt hier verwarmd door de vele kaarsen die hier bij Maria branden. Deze kleine kapel, is belangrijk en kostbaar, ook op een symbolische manier. Verder, een aantal meter in zuidelijke richting op het St. Willibrord-pad, het zuiden waarin Jezus en bijna de hele bijbel hun thuis vinden, staat een kleine rotsachtige muur waarover water vloeit en sprankelt, net als in Exodus 17, 3-7: Mozes gaf het volk in de droogte te drinken – het water van de doop, de vloeiende genade van de sacramenten en alle gaven van Gods onvoorwaardelijke liefde kunnen de dorst stillen in de woestijnen van het leven.

Het zuiden is uiteindelijk ook de richting van zon, feest en vrijheid, die ons vertrouwen en het geloof in God ons schenkt. Dit mogen wij hopen voor onze overledenen: dat „Ze zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods“(zie boven). Dit kunnen wij ook nu al ervaren als we deelnemen aan de Heilige Eucharistie.
In het middelpunt van alle windstreken, vanuit iedere richting gezien, staat op de voorplaats van de Genadekapel de oude Runxput, die nog altijd een grote aantrekkingskracht heeft op groot en klein.  Het hart, het centrum van het levende water dat nog verborgen ligt onder de oppervlakte, is onzichtbaar voor onze ogen, zoals God en Zijn liefde zelf, maar is  diepe, genezing gevende, zinvolle en naar geluk strevende kostbare waarheid. Jullie allen, die hier uit alle richtingen naar toe komen een heel fijne en gezegende zondag toegewenst, als de deur van een goede nieuwe week.

Jullie gastpriester: Norbert 🙂

Delen

Nieuwste overwegingen