Tussen Pasen en Pinksteren

heilige-geest

We zitten in de mooie periode tussen Pasen en Pinksteren. In de liturgie, de dagelijkse lezingen en het gebed, verdiepen we wat we ontvangen hebben met Pasen en bereiden we  ons voor op wat we met Pinksteren mogen ontvangen, de volheid van de Heilige Geest.

In de afgelopen week, de 2de week van de Paastijd, hebben we enkele dagen gelezen uit het 3de hoofdstuk van Johannes; het Gesprek met Nikodemus, zoals er in de Willibrordbijbel als kopje boven staat. Het is een bijzonder stukje waarbij er in de nacht één van de voornaamste van de Joden, een Farizeeër, naar Jezus gaat om oprecht meer over Hem te weten te komen. Het mag een mooie houding ook voor ons zijn, wanneer wij bijvoorbeeld gaan bidden, of wat in de Bijbel lezen: ‘Heer, het is eigenlijk nacht, ik weet nog zo weinig, ik ken U nog zo weinig, mag ik u op een diepere wijze leren kennen?’

Jezus geeft aan Nikodemus aan wat hiervoor nodig is: we moeten wedergeboren worden, anders kunnen we het Rijk Gods niet zien. Nikodemus snapt dit niet: “Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is?” Het is een erg aardse opmerking van Nikodemus, maar hierdoor gaat Jezus het wel verder uitleggen: “Als iemand niet geboren wordt uit water en geest kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.”

Wij hebben net Pasen mogen vieren; Jezus’ lijden, sterven en verrijzen. Door ons Doopsel hebben wij hier deel aan gekregen; we zijn herboren uit water, Jezus’ dood en verrijzenis, en de heilige Geest is in ons komen wonen. We hebben deel aan Jezus’ Goddelijk leven, dit is het Rijk Gods wat we zijn binnengegaan; gemeenschap met Jezus en God de Vader, door de H. Geest.

En over de H. Geest zegt Jezus: “Hij blaast waarheen Hij wil, gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar Hij vandaan komt, en waar Hij heen gaat, zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.” We zijn op weg naar Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest over de apostelen. Wij zijn wel geboren uit ‘water en geest’, de H. Geest woont reeds in ons, maar van de heilige Geest kunnen we altijd méér ontvangen, of misschien beter gezegd: we kunnen altijd meer openstaan om volledig door Hem geleid te worden.

Dan zijn we vrij, vrij in God, dan zijn we instrumenten in Gods handen, ‘een klein potloodje’ zoals Moeder Teresa het verlangend uitdrukt, om volledig beschikbaar te zijn voor wat God met ons wilt. Laat die ‘wind’ maar komen: Kom heilige Geest, kom!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron