Testify

hh.petrus.en.paulus.olv.ter.nood

Beste vrienden,

Er zijn in onze Kerk veel liturgische vieringen en feesten. Binnenkort is er een die wij niet mogen vergeten, het hoogfeest van de HH Petrus en Paulus. Petrus en Paulus, “de grote en fiere zuilen”  van de kerk, van Rome en de wereldkerk!
De apostelen hebben het geloof ook in tijden van vervolging verkondigd en hun geloofsgetuigenis met de eigen dood bezegeld. Daarin zijn zij hun Heer en Meester gelijk geworden. Het geloof is dus niet aan menselijke bespiegeling ontsprongen , maar door de apostelen als hun “nalatenschap” nagelaten, die zij op hun beurt van Christus ontvangen hebben, zoals zij het “gezien, aanschouwd en gehoord hebben”.

Wij als kinderen van God zijn ook, net als deze twee grote apostelen, geroepen om het geloof te verkondigen, de waarheid van het geloof te dienen en deze waarheid allen die ernaar zoeken aan te bieden “Ja, het geloof is “kostbaarder dan goud” (1 Pt. 1, 7), zegt de H. Petrus; het is niet voldoende het eenmaal te hebben ontvangen, maar men moet het bewaren, ook onder moeilijke omstandigheden – “door vuur gelouterd” (1 Pt. 1, 7).
Bij het zien van de gevaren van de wereld kunnen we net als Petrus zeggen “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven” (Joh. 6, 68). Hij alleen is de waarheid, Hij alleen is onze sterkte, Hij alleen ons heil! Door Hem gesterkt zullen wij samen onze weg voortzetten.

Dit willen we niet alleen voor onszelf houden maar delen met anderen, daarom wordt er op ons Heiligdom, in de komende zomervakantie, het bekende tienerkamp “Break Out” gehouden, vanaf 12 t/m 16 juli, speciaal voor tieners van 12 t/m 18 jaar. We hopen veel jongeren te kunnen verwelkomen. Het thema van het kamp is “Testify”. We vragen jullie om gebed voor de vruchten van het kamp en dat de jongeren net als Petrus, die luisterde naar de stem van God in zijn hart en openlijk durfde te zeggen: “Gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God” (Mt. 16, 16), ook durven te zeggen in hun kennissenkring en hun vrienden inspireren met hun woorden en leven. En dat ze net als Paulus mogen zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard” (2 Tim. 4, 7). Dit is, het onvermoeibare, wakkere, vurige streven, dat ons moet bewegen: “Het geloof heb ik bewaard!” (net als H. Paulus). Wij hopen dit ooit ook zo zeker te kunnen zeggen voor Gods aangezicht.

Als jullie nog jongeren kennen, die willen deelnemen aan het tienerkamp, dan kunnen zij meer informatie krijgen bij ons of bij de rector. Meer informatie en aanmelden kan via de website van jong bisdom Haarlem-Amsterdam, www.jongekerk.nl Wij vragen om uw gebed voor de geestelijke vruchten van het kamp.

Vragen we Onze Lieve Moeder om met de hulp van  Gods genade het geloof te verkondigen, net zo moedig als deze twee grote apostelen van de Kerk.

H H Petrus en Paulus, Bid voor ons!

In gebed verbonden. Gods zegen,

M. Esperanza, SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.