‘Tenten bouwen’

'Tenten  bouwen'

Het kan je soms zomaar overkomen dat je woordeloos en sprakeloos bent over een bijzondere ervaring . Hoe kan je aan iemand anders vertellen over iets dat jou in je diepste binnenste heeft geraakt, waar haal je de woorden vandaan om een bijzondere ervaring te verklaren? Dikwijls zwijgen mensen over bijzondere ervaringen omdat de ander hen toch niet zou kunnen geloven. Als jij al niet kan verhalen hoe kan de ander dan verstaan? Jezus neemt drie van Zijn leerlingen mee de berg op daar krijgen ze een bijzondere ervaring. De ervaring van de gedaanteverandering van Jezus. Over deze bijzondere ervaring hebben zij gezwegen tegenover anderen. Hoe kan iemand anders begrijpen wat zij daar boven op de berg met Hem hebben meegemaakt?

Jezus en Zijn leerlingen blijven na de gedaanteverandering nog de gehele nacht op de berg, pas de volgende dag daalden zij weer de berg af. Wat zullen zij die nacht op de berg gedaan hebben? Gebeden, met elkaar gesproken over wat zij hadden meegemaakt of zullen ze Jezus uitgevraagd hebben? We weten het niet. Misschien was het wel zo een bijzondere nacht dat ze er niets over konden vertellen, en dus gezwegen hebben en dat er daarom niets over staat in het evangelie.

Veel mensen volgen de laatste tijd zeer intensief  het wereldnieuws. De schokkende berichten en beelden  over de oorlog in Oekraïne  zijn verbijsterend we hebben er geen woorden voor. Ook de mensen daar die midden in de oorlog zitten en degene die gevlucht zijn hebben dikwijls geen woorden om te kunnen vertellen over wat zij hebben doorgemaakt. Zulke diepe ervaringen maken mensen ook sprakeloos.

Terwijl de oorlog aan de gang is en er geen bestand lijkt te komen komt de wereld in actie. In Nederland zien we dat er massaal hulpacties op gang komen. Mensen die met busjes vol met goederen en eten naar de grens tussen Polen en de Oekraïne rijden en dan met een busje vol vluchtelingen terugkeren naar huis. Overal komen mensen in actie om een veilige plek in Nederland te bieden. Ook het Julianaklooster wat behoort tot het heiligdom OLV ter Nood heeft de mogelijkheid om 28 vluchtelingen op te vangen. In samenwerking met de overheid en andere hulpverlenende instanties zullen ook wij hier hulp bieden aan hen die hulp nodig hebben.

Petrus zegt tot Jezus : Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia. Zo kunnen ook wij nu zeggen: dank U God dat wij hier zijn in vrede en veiligheid, moge wij met de hulp en zegen van U tenten bouwen voor hen die onze liefdevolle zorg nodig hebben. Wij danken U God dat U ons de mogelijkheden heeft gegeven om te helpen.

Hier in Heiloo eren wij Maria de Moeder Gods onder de titel van  Onze Lieve Vrouw ter Nood, laten we steeds bidden dat Maria zich ook ontfermt over allen die lijden en als een goede Moeder nabij is.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen