Synode

Synode

Het is al weer een aantal jaren geleden dat paus Franciscus de bijzondere synode heeft aangekondigd. Een synode die anders zou zijn dan de voorgaande kerkvergaderingen omdat de dynamiek meestal vanuit Rome naar de mensen was. Met andere woorden, de bisschoppen vergaderden en dan werden er besluiten genomen en afgekondigd. Nu is de Kerk geen democratische organisatie maar het heeft wel tot veel kritiek op de Kerk geleid.

Bijzonder was dan ook het idee dat de mensen in een gezamenlijk gesprek met de bisschoppen tot een dialoog wilden komen. Hiervoor is een nieuwe manier van vergaderen en denken ontwikkeld om met zoveel mogelijk mensen over de hele wereld tot een vruchtbare communicatie te komen. De manier van vergaderen is zo uniek dat zelfs de verenigde Naties het wil implementeren in hun vergaderstructuren omdat de dynamiek van onderaf naar boven is.

De eerste fase van vergaderen is voorbij en de resultaten zijn verwerkt door groepen van mensen uit alle lagen van de Kerk waarbij er niet alleen is gekozen voor bisschoppen en priesters maar een grotere en bredere groep gelovigen. De resultaten zijn verzameld en worden nu in Rome uitgewerkt. Ook wordt er gewerkt aan een tweede gespreksronde waarbij wij weer mee mogen praten. Het is net als bij democratische processen: hoe meer mensen meepraten en hun stem laten meewegen hoe beter gedragen de resultaten zijn.

Ik wil u aanmoedigen om ook mee te denken, te bidden en te praten met de synode. Op zoek, naar een weloverwogen maar belangrijker, wel door-beden en door de Geest geleide toekomst van onze kerk. De heilige Geest is in iedere gelovige aanwezig en werkzaam zodat ook onze ervaring en ons geloofsleven er toe doet.


Pr. Paul Bindels

Delen

Nieuwste overwegingen