Standvastig

da-vinci-last-supper-olv-ter-nood-heiloo

Vandaag is het de op een na laatste zondag van het kerkelijk jaar C. In het evangelie horen wij Jezus spreken over het einde der tijden. Hij spreekt over dwaalleraren en valse profeten, over oorlogen en onlusten, aardbevingen, hongersnood en pest, en over vervolgingen, zelfs door eigen familieleden. Tot slot klinkt de aansporing om ons door deze dingen niet van de wijs te laten brengen, maar standvastig te blijven en daardoor ons leven te winnen. In de eerste lezing bij de profeet Maleachi horen wij eveneens van de verschrikkingen op het einde der tijden en tegelijk de belofte dat de zon van de gerechtigheid zal opgaan voor degenen die de Naam van de Heer vrezen.

In onze tijd horen wij ook regelmatig van allerlei verschrikkingen: oorlogen, aanslagen, steek- en schietpartijen, en allerlei angstaanjagende vormen van criminaliteit. Maar ook klinkt tot ons dezelfde aansporing om ons door deze dingen niet van de wijs te laten brengen, ons niet te laten misleiden door valse profeten en dwaalleraren, maar standvastig te blijven in ons geloof aan de Verrezen Heer. Waren zijn woorden geen woorden van eeuwig leven? (Joh. 6,68) En was Hij niet het levende brood dat uit de hemel is neergedaald en eeuwig leven geeft aan degene die ervan eet? (Joh. 6,51). Heeft Hij niet beloofd dat degene die ten einde toe volhardt zal worden gered? (Mt. 10,22). Het gegeven alleen al, dat deze Schriftwoorden na 2000 jaar nog altijd en overal actueel zijn, mag voor ons een teken zijn, dat zij komen van een almachtige en liefhebbende Vader in de hemel, die niet wil dat een van zijn kinderen verloren gaat.

Elke eucharistieviering komen wij als christengelovigen bij elkaar. Wij voeden ons met woorden van eeuwig leven en met het brood van eeuwig leven. Laten wij ons door de verschrikkingen van deze tijd, zowel ver weg als dicht bij, aangespoord weten om ons nog meer bewust te zijn van de grote schat van ons geloof. Laten wij door onze woorden en door ons gedrag standvastige getuigen zijn van de Verrezen Heer, die in ons leeft, en die gekomen is om de zonden van de wereld weg te nemen, die de wereld heeft overwonnen door zijn kruisdood en verrijzenis en die met ons zal zijn, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. (Mt. 28,20)
In het Onzevader bidden wij: “Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.” Dit Rijk van God breekt niet met geweld baan, maar het is in alle eenvoud en bescheidenheid, nu al duidelijk onder ons aanwezig. (Lc. 17,21) In zijn Zoon Jezus heeft God ons alles gegeven om toegang te krijgen tot zijn Rijk en het eeuwig leven te genieten: De vervulling van de Tien Geboden en de vergeving van alle zonden door zijn kruisdood en verrijzenis. Laten we daarom telkens opnieuw komen tot bekering en geloof (Mc. 1,15), meewerken aan de komst van het Rijk van God, en in alle omstandigheden de toekomst met geloof en vertrouwen tegemoet zien.

Pater Gerard Wijers s.s.s.

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Recent Sermons