Rozenblaadjes

genade-kapel-kaarsen-allerzielen-olv-ter-nood

Misschien is het u de laatste paar maanden opgevallen dat als u in de bedevaartkapel komt er een bloemenketting van rozenblaadjes om het houten Mariabeeldje hangt. Er is iemand, en wij weten niet wie, die met een bijzondere intentie om de paar weken een nieuwe ketting van alleen maar rozenblaadjes maakt. Je ziet dat met veel liefde en zorg deze ketting gemaakt is. Als deze ketting er net hangt is hij heel zwaar en vol, maar gaandeweg de tijd is deze aan het verdrogen en schrompelen de blaadjes langzaam weg tot er een broze ketting hangt, kwetsbaar door de droogte.

Wij kunnen op vele manieren en plaatsen Maria de Moeder Gods eren, thuis heb ik bij mijn Mariabeeld bijna iedere avond een lichtje branden. In de meimaand en bij bepaalde Mariafeesten zet ik er bloemen bij, dikwijls lelies. Ook hier op ons heiligdom  zien we dat mensen op verschillende manieren hun vragen en dankbaarheid bij Maria willen brengen, door het opsteken van een noveenkaars in de Genadekapel of in de Bedevaartkapel. Regelmatig leggen mensen bloemen neer bij Maria in een van de kapellen , die worden dan weer door ons in een vaas gezet zodat er rondom Maria dikwijls bloemen staan. Al die verschillende vormen van hulde brengen kleur in onze Mariaverering. Zo is er een grote verscheidenheid in Mariaverering maar meer nog in Mariabeelden. Zo groot als het aanbod is in Mariabeelden we herkennen toch altijd direct dat iets een beeld is van de moeder Gods, Maria, is dat op zich al geen wonder?

Zondag 2 februari vieren wij de Opdracht van de Heer ofwel Maria Lichtmis maar in het bijzonder is deze dag door de heilige paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot de “Dag van het godgewijde leven”. Deze dag is juist geplaatst op deze dag van de Opdracht van de Heer in de tempel omdat niet alleen Christus zich geheel aan de kerk heeft gegeven Hij die maagd was, en arm en gehoorzaam. Ook de religieuzen zijn hier op het heiligdom aanwezig en dat is een verrijking voor ons allen. Niet alleen de zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara maar ook pater Wijers sss die als Sacramentijn dienstbaar is aan de kerk. De religieuzen geven mede kleur aan de Mariaverering hier op het heiligdom, daar zijn wij hen dankbaar voor. Bidden we op deze dag in het bijzonder dat God niet alleen vele vrouwen en mannen tot het religieuze leven zal roepen, maar bovenal dat de geroepenen durven antwoorden met “hier ben ik Heer”.

Pastor Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen