Roepingenzondag

Roepingenzondag

Op de 4de zondag van Pasen viert de hele Kerk de “dag van de roepingen” of wel “roepingenzondag”, het is de dag waarop de hele katholieke wereld, en de mensen die met ons in gebed verbonden zijn, bidt voor de roepingen voor de gehele Kerk. Het is de dag waarop alle mensen worden gevraagd om even stil te staan in het belang van het gebed, in het bijzonder voor heilige roepingen met de intentie dat diegenen die worden geroepen het ware zout en licht voor de wereld mogen zijn.

Ieder van ons heeft een roeping, je werd geroepen om te leven, om een levenstaat te vervullen en door die levenstaat ben je geroepen om de hemel te bereiken. Daarvoor zijn we geroepen en daartoe streven wij. Dat is ons einddoel. Als je voor de Hemel bent geschapen weet je ook hoe je je moet gedragen, handelen, studeren, werken, noem maar op… maar heel belangrijk is…de keuze van jouw levensstaat. Het is belangrijk omdat daardoor, door jouw levenstaat, jij de hemel kunt bereiken. Je zult je moeten afvragen welke invulling aan het leven jou dichterbij God brengt, hoe kun je jezelf en hoe kun je anderen redden? God heeft je een leven geschonken…wat ga je ermee doen?
God roept wie Hij wil, hoe Hij wil en wanneer Hij wil, voor Hem is er geen tijd aan verbonden, ook geen leeftijd, geen bepaald beroep… Kijk maar naar de apostelen, sommigen waren vissers, anderen handelaars, tollenaars, zondaars en ook rechtschapenen, jong en oud. God kijkt in het hart van de persoon.

Soms kan het moeilijk zijn te weten naar welke levensstaat God jou roept, dan is het heel belangrijk een diepe relatie te hebben met God, dus: blijven bidden, in het gebed versterk je namelijk de relatie met God. Het is ook belangrijk hulp te vragen aan mensen die er meer over weten, een priester, zuster of een andere geschikte persoon. Je kunt ook de Heiligen aanroepen en vragen of ze jou willen helpen de weg te herkennen die jou dichtbij Jezus brengt. De heilige Jozef bijvoorbeeld. Kijk naar zijn leven, er wordt niet zo veel over hem verteld…maar wat een geweldig persoon moet hij zijn geweest om door God gekozen te worden om Zijn grootste schatten aan toe te vertrouwen!

Begin alvast met groot te dromen, dat wil zeggen, grote idealen te hebben in je leven, idealen die voortdurend zijn (niet als geld of macht…want die kan je niet in het graf meenemen). Deze grote idealen vragen om offers, om dingen achter te laten, om verder te gaan dan alleen je eigen wereldje. Ik denk dat je het stukje uit de Bijbel kunt herinneren waarin Jezus aan Petrus vroeg “Houd je van mij”, en Petrus antwoordde : “U weet dat ik U bemin”

Mogen we ook zo moedig zijn om, als we Gods roepstem herkennen, deze te beantwoorden met: “U weet dat ik U bemin”. De roeping is dus een oproep van liefde die ook een antwoord van liefde verwacht en die rijp wordt door de trouw aan het “ja-woord” elke dag.

Toen Jozef sliep zei God tegen hem “Jozef,…, wees niet bevreesd”… dat zegt Hij ook tegen jou, “…., wees niet bevreesd” met welke moeilijkheid, angst, onzekerheid dan ook…wees niet bevreesd om Zijn wil te doen.  Dan wordt je trouw aan Hem die jou geschapen heeft om een specifieke rol te vervullen hier op aarde, om de hemel te bereiken. Dit geeft je blijdschap, een blijdschap die niemand jou kan afnemen, de blijdschap die je voelt en die iet heel belangrijks beschermt: het geheim van de Koning.

Jozef, beschermer van de roepingen, bescherm ons.
Gods zegen,

M. Esperanza, SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.