Relieken van de H. Bernadette Soubirous naar Heiloo

olv-van-lourdes-olv-ter-nood-heiloo

Vanaf 10 mei tot half juni komen de relieken van de H. Bernadette naar Nederland. Bernadette is de zieneres van Lourdes. Toen zij ca. 14 jaar oud was heeft zij 18 verschijningen gehad van de Maagd Maria, “de witte dame,” zoals zij zelf Maria aanduidde voordat Maria zich aan haar bekend maakte als “de Onbevlekte Ontvangenis.” Dit was op 25 maart 1858, 4 jaar nadat de Kerk het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria had afgekondigd. Toen zij deze woorden vertelde aan haar pastoor, Peyramale, was deze overtuigd van de echtheid van de verschijningen, een ongeletterd meisje van 14 jaar kon deze woorden nooit weten. Ze wist ook niet wat de H. Maagd hiermee bedoelde.

Na de verschijningen is Bernadette ingetreden bij de zusters van Liefde in Nevers, hier heeft ze een vrijwel verborgen, maar heilig leven geleid, tot haar dood in 1879. In 1925 is zij zalig en in 1933 heilig verklaard. Haar lichaam bleek bij drie opgravingen die hadden plaatsgevonden ten behoeve van de zaligverklaring nog volledig intact. In 1925 wordt haar lichaam daarom opgebaard in een glazen schrijn in het klooster in Nevers. Daar is het nog steeds mogelijk haar te bezoeken en tot haar te bidden. Op de zichtbare lichaamsdelen is nu wel een laagje was aanwezig, waardoor ze eruitziet of ze gisteren is gestorven, of dat ze alleen maar slaapt.

De boodschap van de heilige Maagd aan Bernadette was heel eenvoudig, ze heeft maar heel weinig woorden gesproken. De kern zit vervat in de woorden van de 8e, 9e en 10de verschijning: “Ga naar de bron, drinken en u wassen”, “Boete, boete, boete”, “Bid tot God voor de zondaars.” Het is dus een oproep tot bekering en tot gebed. Ook is Lourdes een plek geworden waar veel zieken troost vinden en ook genezingen plaatsvinden, vaak door het water van de bron die toen ontstaan is.

Het is heel bijzonder dat de relieken van de H. Bernadette nu zelf op bedevaart zijn. Dit is ter ere van het Jaar van Bernadette in 2019, ter viering van 175 jaar van haar geboorte en 140 jaar na haar overlijden. De relieken zijn reeds op doortocht geweest in Frankrijk, Spanje, Italië en Ierland. En nu dus zullen ze België en Nederland aandoen. In Nederland is er binnen elk bisdom een plaats aangewezen waar ze zullen worden vereerd, en soms ook op meerdere plekken. In ons bisdom zal dit op ons heiligdom zijn, een hele eer dus. De relieken zullen hier zijn vanaf donderdag 28 mei tot dinsdag 2 juni. We zijn reeds begonnen om een programma op te stellen waarin we verschillende elementen aan bod willen laten komen: plechtige ontvangst, kinderen/ scholen, jongeren, zieken, nachtwake, Feest van OLV ter Nood op zaterdag 30 mei, processie en het Feest van de Vrouwe van alle Volkeren – dit jaar op ons heiligdom gevierd op 1ste Pinksterdag.

Mocht u zich geroepen voelen om hierin mee te helpen/ denken, meldt u zich graag bij mij: rector@olvternood.nl of 06-40125490. Bid ook graag voor de vruchten van dit bezoek van de H. Bernadette: bekeringen, genezingen, roepingen, etc., etc. Dank u wel!

OLV ter Nood bid voor ons, H. Bernadette bid voor ons.

R. Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen