Pelgrims onderweg

Pelgrims onderweg

Nog maar een kleine week en dan begint hier in Noord Holland voor de scholen de zomervakantie. Veel jongeren kijken daar erg naar uit. In de warmste  periode van het jaar is het goed om wat meer tijd te nemen voor ontspanning en rust. Je hoeft er niet allemaal voor het vliegtuig in maar ook in de eigen woonomgeving kunnen wij momenten vinden van rust. Wellicht ook mooi om een dagje op bedevaart te gaan. Hier in Heiloo bent u natuurlijk altijd van harte welkom bij OLV ter Nood, maar misschien ook mooi om dit jaar bijvoorbeeld  naar het heiligdom van de HH Martelaren van Gorcum te gaan.

Op zaterdag 9 juli is het precies 450 jaar geleden dat de negentien Martelaren van Gorcum stierven door ophanging omdat zij trouw bleven aan hun geloof in de h. Eucharistie en aan de paus. Op 9 juli 1572 stierven 19 priesters en religieuzen. In die tijd waren er zeer zware vervolgingen en zijn er vele katholieken omwille van hun geloof gedood. Dit alles gebeurde in dezelfde tijd van de beeldenstorm en het in brand steken van vele kloosters en abdijen. Op deze dag, 9 juli, zal de bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, de celebrant zijn in de viering van de eucharistie in Den Briel. Alle informatie hierover kunt u vinden op de website, www.martelarenvangorcum.nl Hier treft u ook allerhande informatie over de vieringen en openstelling van het heiligdom in Den Briel.

Ook een bezoek aan Dokkum is zeer de moeite waard. De stad zelf is natuurlijk prachtig en wie kent Dokkum niet van de Elfstedentocht? Maar voor ons is Dokkum natuurlijk de bedevaartplaats ter ere van st. Bonifatius en tegenwoordig natuurlijk ook voor de heilige Titus Brandsma waarvoor op het heiligdom in Dokkum ook een bijzondere plaats is. Deze twee grote heiligen zijn natuurlijk grote verkondigers geweest van het geloof, Titus Brandsma is ter dood gebracht door de Nazi’s. Ook het bedevaartpark en de prachtige openluchtkapel is een plaats van gebed en rust. Voor meer informatie kijkt u op www.bonifatiuskapel.nl .

Als u een bezoek brengt aan het mooie bedevaartpark van OLV ter Nood dan zult u zien dat de eerste paden verhard zijn. Eerst is er drainage aangelegd langs de paden voor een goede waterafvoer, daarna zijn de paden voorzien van een soort verharde grindlaag. De komende weken moet het nog uitharden, en in de toekomst zullen er misschien nog meer paden voorzien gaan worden van zo’n verharding waardoor u ook bij regen over begaanbare paden kunt lopen.

Als u er dan toch bent, bezoek dan op de 2e of 4e zaterdag van de maand het Julianaklooster waar een permanente tentoonstelling is ingericht over het werken en leven van de zusters van de h. Juliana de Falconieri, zo mooi om te zien.

Ook vanuit de studio van Radio Maria Heiloo blijven we gedurende de zomer onze uitzendingen verzorgen zoals Naar de Bron, of het boek voorgelezen door Mariska Adrichem of zoals elke week Musica Sacra mijn wekelijks muziekprogramma.

Van harte wens ik u Gods zegen voor een mooie en inspirerende zomer met momenten van pelgrimage en gebed.

Heilige Martelaren van Gorcum, bid voor ons

Heilige Bonifatius en Titus Brandsma, bid voor ons

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons

Anton Overmars, pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons