Palmzondag 25 Maart 2018

Palm Zondag olv Ter Nood

Palmzondag is de eerste dag van de Goede Week, de zondag vóór Pasen. We herdenken dan Jezus’ feestelijke intocht in Jeruzalem, zoals deze in alle vier de evangelies wordt verhaald. Omdat in ons noordelijke klimaat geen palmbomen groeien, waarvan de takken wel meer dan een meter lang kunnen zijn, gebruiken wij takjes van de buxus sempervirens (altijd groene buxus). Tijdens de feestelijke intocht jubelde een grote mensenmenigte Jezus toe met de Oudtestamen¬tische woorden: “Hosanna, gezegend de komende in de naam des Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge!” We herkennen een deel van deze woorden uit de liturgie van de eucharistie. Elke viering wordt het Heilig (Latijn: Sanctus) gezegd of gezongen tijdens het Eucharistisch Gebed, na de prefatie.

Maar de feestvreugde van de Jeruzalemmers blijkt niet erg diepgeworteld. Enkele dagen later zal dezelfde menigte schreeuwen: “Aan het kruis met Hem.” Tijdens de liturgie van Palmzondag lezen we dan ook het hele lijdensverhaal van het Laatste Avondmaal tot en met de begrafenis van Jezus in een rotsgraf. We gaan deze momenten opnieuw gedenken en vieren op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Deze momenten van opeenstapeling van zonden van de mensen (het verraad door Judas, het leugenachtig proces voor Pontius Pilatus, de verloochening door Petrus, de geseling en de martelgang naar Calvarië, en tot slot de kruisdood) liepen namelijk uit op het definitieve breken van de Macht van het Kwaad. Met zijn verrijzenis op de eerste dag van de week (de zondag) bezegelde Jezus zijn zending om de mensen met God te verzoenen door hun zonden te vergeven en voor hen de toegang tot het eeuwig leven mogelijk te maken. De mensen krijgen door navolging van Jezus hun oorspronkelijke waardigheid als onsterfelijk schepsel naar beeld en gelijkenis van God terug.

Deze belangrijke momenten van verlossing van heel de mensheid zijn nog altijd hoogst actueel. Het waren namelijk niet alleen de Joden die binnen enkele dagen omsloegen van “Hosanna in den hoge.” naar “Aan het kruis met Hem.” Hoe vaak veranderen wij niet van mening, laten we ons misleiden door mooie praters, die ons in werkelijkheid vervreemden van onze identiteit als schepsel, als gelovige, als kind van God? Hoe moeilijk is het om te blijven geloven, ook als het tegen zit, als het lijkt of alles voorbij is, alsof God niet bestaat, en het hele geloof een illusie is uit onze kinderjaren?

Palmzondag, de Goede Week en Pasen nodigen ons ook dit jaar opnieuw uit vooral niet bij de pakken te blijven neerzitten, ons niet te laten verleiden tot oordelen over onszelf of over anderen, maar te blijven geloven, ons telkens opnieuw te bekeren, en ons lijden en sterven te verenigen met Christus’ verlossend lijden en sterven. Pasen 2018 is daarvoor opnieuw een gelegenheid bij uitstek voor alle mensen van goede wil, wereldwijd. We mogen ons weer laten bemoedigen door de woorden van Jezus: “Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: “Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16,33)

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.