Openbaring des Heren

statie-12-de-wijzen-volgen-een-ster-olv-ter-nood-heiloo-drie-koningen

We staan nog op de drempel van het nieuwe jaar. Afgelopen vrijdag, 1 januari, hebben we het Hoogfeest van Maria Moeder van God gevierd. Op die dag werd het Kerstoctaaf afgesloten en begon het nieuwe jaar. De Kersttijd is echter nog niet ten einde, die loopt tot de Doop van de Heer, wat dit jaar volgende week zondag valt, 10 januari.

Ik vind het altijd heel mooi dat de Kerk het Hoogfeest van Maria Moeder van God op de eerste dag van het jaar geplaatst heeft. Het Evangelie van die dag verhaalt van de herders die bij Maria en Jozef aankomen, nadat ze de boodschap van de engel ontvangen hebben (Lc 2, 16-21). Er staat: “Toen ze dit gezien hadden [jw: Maria en Jozef en het pasgeboren Kind] maakten ze bekend wat hen over dit Kind gezegd was,” en iets verder “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.”

Om te weten welke woorden Maria in haar hart bewaarde en overwoog, moeten we teruggaan naar het Evangelie van Kerstavond, wanneer verhaald wordt wat de “engel des Heren” aan de herders zei: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David [jw: Betlehem].” Feitelijk geeft de engel, die de woorden van God komt brengen, hier 3 titels aan het pasgeboren Kind: Redder, Messias (grieks: Christos, gezalfde) en Heer. En Maria bewaarde dit in haar hart en overwoog deze woorden. Doen wij dit ook?

We staan op de drempel van een nieuw jaar. Het afgelopen jaar is natuurlijk een heel vreemd jaar geweest, en in veel opzichten ook een moeilijk jaar. Wat zal het nieuwe jaar gaan brengen, we weten het niet. We durven amper plannen te maken omdat alles zo onzeker is. Zal het coronavirus weggaan of blijven we nieuwe golven krijgen? Zal het vaccin een oplossing bieden? We worden soms overstelpt met negatieve berichten en die kunnen ons naar beneden trekken. En het is ook logisch dat het ons raakt, want het is reëel.
Maar aan de andere kant moeten we er ons ook weer niet te veel door laten raken, in ieder geval niet door naar beneden laten trekken. We hebben ook de Boodschap van Kerstmis: Er is ons een Redder geboren, en deze Redder brengt Heil voor alle volken (Lc 2, 30-31). Deze boodschap moeten we niet vergeten, maar continu overwegen, zoals Maria doet en ons er heel diep door laten raken.

Dit moet ons meer raken dan alle berichten uit de wereld over het coronavirus. Natuurlijk, het is er, het is een realiteit, en we moeten voorzichtig zijn en voorzorgsmaatregelen nemen, en misschien zal het vaccin ons helpen. Maar het is niet onze Redder, dat is Jezus Christus. Deze hoop en kracht in ons moeten we sterker aanwezig in ons laten zijn dan alle berichten van de wereld. Nu is er het coronavirus, straks kan er weer wat anders zijn, maar Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Heb 13,8).

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Zalig Nieuwjaar!
Rector Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron