Open je hart

Onderscheidingsdag-roepingen-2017-bidsom-haarlem-1038x576

Vanuit heel veel parochiekerken, kloosters en kapellen worden er vieringen van de eucharistie uitgezonden via allerhande streamingsdiensten. Blijkbaar voorziet dit in een grote behoefte nu het nog steeds niet mogelijk is om in kerken samen te komen om te bidden en de heilige mis te vieren. Ook u zult waarschijnlijk via de radio, televisie of via YouTube verbonden zijn en zo kunnen mee bidden en vieren. Bij veel van de uitzendingen die er zijn zie je dat er veel meer mensen kijken dan dat er normaal in de kerk komen. Terwijl ik dit schrijf zie ik dat afgelopen dinsdag de heilige Mis vanuit de kathedraal de Bavo in Haarlem door 485 mensen is bekeken zoveel komen er op een gewone dinsdag niet naar de kerk.

Ook de heilige Mis vanuit de kloosterkapel hier op het heiligdom, dagelijks te volgen om 8.00 uur (ma.-vr.),12.00 uur (zat.) en 10:30u. (zon.) via YouTube, trekt meer kijkers dan er normaal om 12 uur naar de heilige Mis komen.  Zijn er nu tijdens de coronacrisis meer mensen op zoek naar God?

Zoekende zijn ook de leerlingen van Jezus die na alle gebeurtenissen in Jeruzalem teleurgesteld zijn en weer teruggaan naar waar zij vandaan komen Emmaüs. En terwijl zij oplopen met de voor hen “onbekende” man zitten zij zo vast in hun eigen gedachten dat zij de Heer Jezus niet herkennen. Pas bij het zegenen, het breken en het delen van het brood aan tafel gaan hun ogen open en openen zij hun hart en ontmoeten ze Jezus. Leren kijken met andere ogen. Velen moeten leren om met andere ogen te kijken.

Komende zondag 3 mei is het roepingenzondag wereldwijd bidden we dan om roepingen, eigenlijk dat God mensen wil roepen. De laatste jaren ben ik vooral aan het bidden dat zij die door God geroepen worden JA durven te zeggen. God roept mensen echt wel, maar verstaat men ook zijn roepende stem? Zijn mensen tegenwoordig in staat om de roepende stem van God te onderscheiden in een wereld die vol is van kabaal, afleiding en verleiding?

Gelukkig hoef je dit proces van onderscheiding niet alleen te doen. Op de allereerste plaats is daar het gebed dat je helpt en waarin de Heer je nabij is. Zoek daarnaast contact met een priester, diaken of religieus die je kan helpen en de weg wijzen om tot inzicht en onderscheiding te komen. Wellicht dat men dan aan het einde van het onderscheidingstraject kan zeggen; “Hier ben ik God, uw wil te doen is mijn vreugde”.

In deze tijd waarin de wereld te kampen heeft met het coronavirus zijn mensen meer bezig met levensvragen. Velen zoeken, zullen zij ook vinden?

Nog een paar dagen en de Mei-maand begint, de maand waarin speciaal de Moeder Gods Maria extra aandacht en gebed krijgt. Ook hier op het heiligdom bidden wij iedere middag om 14.30 uur de rozenkrans. Komt ook u meebidden?

Onze Lieve Vrouw ter Nood blijf steeds weer voor ons bidden. Amen.

Anton Overmars pr.

P.S.: Op zondag 3 mei organiseert het roepingenpastoraat van ons Bisdom een speciale online Onderscheidingsdag Levenskeuzen. Zie hiervoor: https://www.rkactiviteiten.nl/index.php?id=37635

Noveengebed
om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons