Op weg naar Emmaüs

Op weg naar Emmaüs

Deze week vieren wij de Goede Week waarin de dood van Jezus en Zijn verrijzenis worden herdacht. Ik vraag mij in deze tijd vaak af wat het met mij gedaan zou hebben als ik een van de apostelen zou zijn geweest.
Zij hadden ongeveer drie jaar met Jezus door het land getrokken en al zijn onderricht gehoord. Dit moet toch wel erg inspirerend zijn geweest. Hoe vol zou ik daarvan zijn vervuld op die momenten.
En toen kwam goede vrijdag, een dag die menselijkerwijs onbegrijpelijk is, zelfs voor de mensen die persoonlijk met Jezus waren opgetrokken. Allen waren zij diep bedroefd weggegaan van Jeruzalem. Met het gevoel van eenzaamheid en door God verlaten, trokken zij weg van de stad en van het lijden dat hen daar was overkomen. Wat had die stad veel voor hen betekend. Hoe mooi was de intocht geweest en hoe hadden ze ervan genoten het Laatste Avondmaal te vieren met Jezus. Deze stad was nu de stad geworden van het lijden en de kruisiging, waar zij daarvoor de stad van de tempel en de gemeenschap met Christus was geweest. Dat lieten zij maar al te graag achter zich, weg van de moeilijke ervaringen en de pijn.
Wie wil niet de moeilijke en pijnlijke ervaringen van het leven achter zich laten? Het bijzondere van de weg naar Emmaüs is dat ondanks dat de leerlingen de verkeerde kant op gingen, Jezus toch met hen mee trok. Zo gaat dat ook in ons alledaagse leven geloof ik. Ondanks dat wij vaak verkeerde wegen bewandelen, weg van de Kerk, de gemeenschap van God, weg van Jeruzalem, merken we dat Jezus toch met ons meeloopt. Met ons in gesprek blijft en wij Hem kunnen herkennen in het breken van het brood. Dat is wat Pasen zo bijzonder maakt. Jezus kan nu hij is verrezen is uit de dood, bij ons allemaal tegelijk zijn en met eenieder van ons meetrekken. Jezus’ lijdensweg bracht de verlossing. Zijn lijden en ook ons lijden is niet zinloos. Wij hoeven het lijden niet te zoeken en te verheerlijken. Wel zal het ons doen groeien en uiteindelijk verlossen.

Toen Jezus naar de Vader terugkeerde, gaf Hij ons de Geest van God de Heilige Geest die in eenieder van ons is. Zodat wij de weg naar Jeruzalem weer terugvinden, de stad van het geloof en de gemeenschap. Ik wens u allen een gezegende goede week en zalig Pasen.

 

Pr. Paul Bindels

Delen

Nieuwste overwegingen