Op weg gaan naar Pasen

Paaskaars-pasen-olvternood

De winter is volop ingevallen, sommigen genieten van de witte sneeuw, anderen verafschuwen het.  Dit jaar is er veel anders, er is zeker geen Elfstedentocht  en ook geen carnaval en nog steeds is er een avondklok en moeten we afstand houden. Alles zal anders zijn dan normaal maar wat wel blijft is Aswoensdag, als begin van de grote vasten, de Veertigdagentijd, de tijd die ons weer helpt met onze persoonlijke voorbereiding op Pasen.
Ook voor ons gelovigen zal het anders zijn, geen askruisje maar een bestrooiing met as als u naar de kerk kunt, want nog steeds zijn mogen we maar maximaal 30 kerkgangers welkom heten. Dat het in 2021 weer Pasen zal worden staat vast, maar of u bij de Paaswake kan zijn dat is de vraag.

Veel parochies en ook ons heiligdom zenden de vieringen rechtstreeks uit via internet zodat u thuis kunt meevieren en bidden. Gelukkig maar dat er zo een groot dagelijks aanbod is van rechtstreekse uitzendingen, waardoor u echt betrokken bent bij de Heilige Mis die u volgt.

Via het heiligdom OLV ter Nood kunt u met Pasen thuis uw eigen huis Paaskaars neerzetten. In het Oesdom hebben we de gehele collectie beschikbaar, van 25 tot en met 75 cm. Uw eigen huis Paaskaars kunt u al bij ons bestellen vanaf € 29,50. Op onze website kunt u lezen hoe.
Als u thuis de Paaswake mee viert via de televisie of internet kunt u, als de priester de Paaskaars ontsteekt, ook thuis uw eigen huis Paaskaars ontsteken en telkens als u in de Paastijd de heilige Mis meeviert en bidt kunt u uw Paaskaars ontsteken, zodat ook in uw huiskamer het Licht van Christus zal branden. De huis Paaskaarsen zijn alleen op bestelling te leveren. Als u voor 21 maart uw keuze maakt en de bestelling bij het Oesdom of via de website doet brengen wij de huis Paaskaars in de Goede Week bij u thuis. Woont u echter verder weg dan 20 km dan sturen wij de kaars voor u op. Ophalen op het heiligdom kan natuurlijk ook. Een priester van het heiligdom zal uw huis Paaskaars zegenen voordat u deze ontvangt, zodat u thuis een échte Paaskaars zal hebben en branden.
Maar voor het Pasen is gaan we eerst nog de gehele Veertigdagentijd door, met alle mooie teksten en gezangen. Die tijd van persoonlijke voorbereiding door vasten en extra gebed en bijvoorbeeld een religieus boek te lezen welke ons zal helpen om tot verdieping te komen. U kunt bijvoorbeeld het boekje van Maria Lichtmis tot Pinksteren van uitgeverij Adveniat aanschaffen en u aan de hand van de teksten laten meevoeren in deze Veertigdagentijd. Ook Radio Maria geeft mooie voorbereiding door dagelijks te luisteren naar de lezingen van de lezingendienst en “Het Woord van God. Elke dag opnieuw” door pater Bots SJ. Ook de podcast ‘Bidden Onderweg’ van de Jezuïeten geeft dagelijks een mooie bezinning. Neemt u zich bijvoorbeeld voor om in de Veertigdagentijd iedere vrijdag om 15 uur naar de Bedevaartkapel te komen om de kruisweg mee te bidden en de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid tijdens de uitstelling van het heilig Sacrament. En in de Vastentijd gaan biechten is een mooie en heilzame voorbereiding, dagelijks tussen 14 en 15.30 bent u welkom in de Bedevaartkapel om dit mooie sacrament te ontvangen.

We hebben nog een paar dagen om ons plan te maken hoe wij met de start van de Vasten met Aswoensdag zullen gaan handelen om ons echt voor te bereiden op dat grote feest van Pasen.

OLV ter Nood en heilige Jozef, blijf voor ons bidden.

Anton Overmars, pr

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen