Niet verstaan maar wel begrepen

heilige-maagd-maria-olv-ter-nood-heiloo

Misschien heeft u mij de laatste weken gemist, dat klopt ik was op vakantie. In mijn vakantie ben in naar Kroatië geweest en wel naar het schiereiland Istrië. Ik was erg onder de indruk van de natuur en de schoonheid van het gebied, de prachtige oude dorpen en steden zijn een schoonheid apart.

Op zondag was ik in de kerk van een plaatselijke parochie, de jonge priester kwam nadat hij eerst in een andere kerk was geweest, ruim op tijd binnen. Hij keek welke parochianen er vroeg waren en deelde de taken van lector, acoliet en collectant uit, en iedereen zover ik heb kunnen zien accepteerde de vraag van de priester. Het leek wel wat op zoals wij het doen op de zondag om 16 uur. Een groepje dames en heren vormde het gelegenheidskoor, wat als taak had de samenzang te steunen en op gang te helpen. Tot 5 minuten voor aanvang was iedereen met elkaar in gesprek, mensen werden begroet, en allerhande zaken geregeld. Toen de klokken gingen luiden was iedereen stil en in de stilte bereidde men zich voor op de viering van de heilige Mis. De kerk was nagenoeg helemaal gevuld met een zeer grote verscheidenheid aan gelovigen. Jonge gezinnen en in het zwart geklede oude vrouwen, ook in het koor jonge dames en jonge mannen maar ook heel oude mensen.

De bel klonk, het koor zette het openingslied in en heel de kerk zong uit volle borst mee. Eigenlijk ging dat de gehele Mis door, alle liederen en gezangen werden door het koor en de kerkgemeenschap samen gezongen. Ik heb wel niks verstaan van de teksten maar gelukkig heb ik het wel begrepen.

Tijdens de Mis is het mij opgevallen dat men niet allemaal tegelijk staat, zit of knielt maar dat eigenlijk iedereen dat doet wat hem of haar blijkbaar past. Er was sprake van eenheid in verscheidenheid, blijkbaar deed men dat wat het hart hen ingaf. Na de Mis bleven veel mensen in en rond de kerk bij elkaar staan en was er, zonder koffie, alle tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten. Ondanks dat ik niets van de viering heb verstaan was het voor mij een inspirerende ervaring. Ik voelde mij thuis, omdat het natuurlijk de vertrouwde heilige Mis was precies zoals bij ons op het heiligdom en toch was het heel anders.

Hier op het heiligdom groeit de aanwezigheid van Radio Maria, de studio is nagenoeg klaar en de eerste directe uitzending heeft plaats gevonden. Op vrijdag 11 oktober was het ochtendgebed om 7 uur de eerste uitzending vanuit de kloosterkapel. Voortaan zal op iedere vrijdagochtend om 7 uur het mogelijk zijn om samen met de seminariegemeenschap de lauden mee te bidden. Het programma Musica Sacra zal binnenkort ook vanuit de studio in Heiloo verzorgd gaan worden.

Op zaterdag 26 oktober zal de opening zijn van de nieuwe, tweede, studio van Radio Maria. Om 11.30 uur bidden we de rozenkrans en om 12 uur is de heilige Mis waarna in aanwezigheid van Mgr. Hendriks de opening zal plaats vinden. Na de opening is er een gezamenlijke lunch. Weet dat u welkom bent om dit heugelijk feit mee te vieren. Wij mogen dankbaar zijn dat Radio Maria hier op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood een tweede plaats van aanwezigheid heeft en wij op bijzondere wijze door ons gebed de Blijde Boodschap van Jezus Christus verkondigen.

Moge Maria de Moeder Gods steeds voor ons bidden.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen