Nek uitsteken

Nek uitsteken

In korte tijd is er veel veranderd in de wereld waarin wij leven. Was het in het verleden zo dat als een docent les gaf, de stof als vanzelfsprekend werd aangenomen. Tegenwoordig moet men zich bijna verdedigen omdat het gezag van de docent in twijfel wordt getrokken. Dit is niet alleen zo voor leerkrachten maar ook voor artsen, priesters en vele anderen. Iemands deskundigheid wordt in twijfel getrokken en in de afrekencultuur waarin wij leven moet iedereen zich voortdurend verantwoorden en verklaren waarom iets is zoals het is. Iets aannemen en vertrouwen op iemands deskundigheid en expertise is er bijna niet meer bij.

Ook onze Heer Jezus Christus had in Zijn tijd te maken met deze cultuur van wantrouwen en in twijfel trekken van Zijn gezag. Voortdurend waren Farizeeën en Schriftgeleerden bezig om het gezag van Jezus onderuit te halen en Hem op de proef te stellen. Het aannemen van Zijn Woord was er niet bij. Men luisterde niet naar wat Hij te zeggen had, men liet de Boodschap niet binnenkomen, maar was alleen bezig met het zoeken naar mogelijkheden om Hem het zwijgen op te leggen.

De invloed van mensen die zomaar wat roepen gaat soms heel ver. In een vol voetbalstadion hoeven er maar enkele discriminerende of andere schokkende teksten te worden geroepen en binnen de kortste keren ontstaat er een scanderende menigte van mensen welke dikwijls zonder nadenken de meest verschrikkelijke dingen schreeuwen.

Als Jezus de stad Jeruzalem binnentrekt gezeten op een lastdier, een ezel, staan de mensen langs de kant van de weg en roepen en juichen “Gezegend de Koning die komt in de Naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer in den hoge.” Men stond te juichen en God te prijzen om alle wonderen die zij gezien hadden. Maar blijkbaar waren ze nog niet tot geloof gekomen en keken niet verder dan de wonderen en genezingen welke Jezus verricht had.

Toen Jezus zelf tot lastdrager geworden was, als degene die de zonden van ons allen op Zich zou nemen op het kruis, stonden de mensen te roepen “Kruisig Hem, kruisig Hem.” En ondanks aanhoudende vragen van Pilatus wat Hij dan toch verkeerd had gedaan kwamen ze niet verder dan “kruisig Hem” en hun geschreeuw gaf de doorslag.

Als in een vol voetbalstadion een paar mensen beginnen te scanderen volgen de meelopers zonder nadenken. Eer en verguizing liggen soms erg dicht bij elkaar.

De schreeuwers kregen Jezus alleen aan het kruis doordat zij gingen schreeuwen, en omdat Hij Zijn nek durfde uit te steken.

Dit grote drama gaan we deze week weer gedenken, in het bijzonder op Goede Vrijdag tijdens het bidden van de Kruisweg en de plechtigheid in de avond, want zo’n gebeurtenis brengt duisternis.

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen