Naar de Bron

Ash Wednesday. Lent. Christian religion

Aanstaande woensdag 26 februari, Aswoensdag, zal er bij Radio Maria een nieuw programma starten: Naar de Bron. Dit korte programma van ca. 12 minuten per uitzending zal verzorgd worden door de priesters en een zuster van ons heiligdom. Achtereenvolgens zullen p. Overmars, p. Wijers, M. Esperanza of een andere zuster, en ikzelf een wekelijkse uitzending verzorgen.

Waarom voor deze titel gekozen is moge u duidelijk zijn: er zit natuurlijk een verwijzing in naar de bron, het Putje, op ons heiligdom. Vele mensen komen hier graag naar toe om even wat water te putten en vaak ook mee te nemen. Luisteraars van Radio Maria worden nu als het ware door de lucht ook meegenomen naar deze bron in Heiloo. Maar ook de diepere, en meer belangrijke betekenis zal u niet ontgaan: wij, de priesters en een zuster, hopen natuurlijk dat we met onze korte overweging, waarvoor we bidden dat deze door de heilige Geest geïnspireerd mag zijn, mensen in geestelijke zin mogen meenemen naar de ware Bron, Jezus Christus onze Heer, de Bron van alle leven, de Bron van Levend Water.

Het is een mooie voorzienigheid dat we met dit programma mogen starten deze week, op de eerste dag van de Veertigdagentijd, Aswoensdag. Het begin van de periode voor Pasen die qua liturgie en, als het goed is, ook qua leven van de Christen heel sterk gericht is op terugkeren naar de Bron, op herbronning; op het ontdoen van allerlei zaken in ons leven die ons afhouden van de ware Bron van het leven. Om dan uiteindelijk met Pasen het hoogtepunt van ons geloof te vieren, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: de Dood en Verrijzenis van de Heer, de bron van onze verlossing en ons geloof. Ook de liturgie van Aswoensdag roept ons hiertoe op, bijvoorbeeld in de Eerste lezing uit het boek Joël: “Zo spreekt God de Heer: Keer tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet keert Hij terug en krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich” (Joël 2,12-14a).

In mijn Bijbelvertaling, de Willibrord 75/78, wordt hierbij verwezen naar het boek Deuteronomium: “Maar zoekt gij daar de Heer uw God weer, dan zult gij Hem vinden, als ge Hem tenminste zoekt met heel uw hart en heel uw ziel” (4,29).

Dat dat onze insteek moge zijn voor de komende Veertigdagentijd, om Hem te zoeken “met heel ons hart en heel onze ziel,” en dan mogen we er dus zeker op vertrouwen dat Hij zich laat vinden en dat wij ons weer ten volle kunnen laven aan deze Bron, aan deze Bron die leven geeft. Amen.

Onze Lieve Vrouw bid voor ons
r. Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Vorige weekbrieven