Naar de Bron

Naar de Bron

In april 1999 kreeg ik van mijn toenmalige geestelijk leidsman met Pasen een wens toegezonden met op de voorkant de foto zoals u die vandaag ziet op de weekbrief. Vanaf het moment dat ik de foto kreeg ligt deze thuis op mijn werktafel en zwerft daar rond. Bijna dagelijks heb ik de foto in de hand. Mijn geestelijk leidsman vertelde mij later dat deze foto gemaakt is in Duitsland en deze scène uit het Johannesevangelie staat aan de rand van een bronvijver. Kort na dit gesprek is mijn geestelijk leidsman plotseling overleden. Nog niet zolang geleden ontdekte ik dat het tafereel in de Duitse plaats Schöppingen staat. Al sinds1999 heb ik het verlangen om deze beeldengroep in het echt te gaan bekijken. Ik heb mij voorgenomen om komende week in de auto te stappen en op weg te gaan om het evangelieverhaal van zondag te ontmoeten.

Soms moet je op weg gaan om bij de bron te komen, en dan moet je ook nog eens jezelf een zetje geven, zo van: “ga nou”. Dagelijks komen er mensen van overal vandaan naar OLV ter Nood in Heiloo om uit de waterput water te putten en mee naar huis te nemen. Soms staan mensen er met tassen vol flessen die allemaal gevuld worden. Over de put ligt een metalen plaat met daarin een opening waardoor men de puts kan bedienen om het water naar boven te halen.
De vrouw aan de bron zegt tegen Jezus: “Heer, Ge hebt niet eens een emmer en de put is diep, waar haalt Ge dan dat levende water vandaan?”. Hier in Heiloo is er bij de put in voorzien dat mensen zonder emmer komen en hulp krijgen om bij het water, dat ze niet kunnen zien, toch kunnen bereiken en naar boven halen. Het vraagt om vertrouwen, ook vertrouwen in het aanwezig zijn van het onzichtbare water. In ons leven worden wij dikwijls op de proef gesteld om te vertrouwen op God die voor ons niet direct zichtbaar is, maar op wiens aanwezigheid wij vertrouwen. Regelmatig kom ik een man tegen die op vrijdag altijd naar het heiligdom komt om te bidden en ook altijd naar de bron gaat om te drinken van het water uit de put, hij voelt zich dan gesterkt.

In het Julianaklooster is een kleine radiostudio van Radio Maria, waar wij programma’s opnemen zoals Musica Sacra, mijn wekelijks programma met en over religieuze muziek, maar ook het programma “Naar de bron”. In dit programma hoort u iemand die direct verbonden is met het heiligdom. Meestal naar aanleiding van de weekbrief hoort u ook nieuws over het heiligdom en over de komende activiteiten. Iedere dinsdag om 10.15 is de 1e uitzending die ook die dag verschillende keren wordt herhaald.

“Vele Samaritanen uit de stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw die getuigde:”. Om mensen meer en dichter bij God te laten komen zijn er mensen nodig die het geloof verkondigen in woorden en in daden. Mensen zoals u en ik die het geloof uitdragen door het te leven en te verkondigen. Ook in en door Radio Maria.

Binnenkort hoort u van mij hoe mijn bezoek aan Schöppingen is geweest.

OLV ter Nood, Moeder Gods, blijf toch voor ons bidden.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons