Mysterium Fidei!

Mysterium Fidei!

“Mysterie van het geloof!”, zo roept de priester bij elk heilig Misoffer de gelovigen op om hun geloof in het allerheiligst Sacrament te belijden. Het diepste mysterie van ons katholieke geloof voltrekt zich dagelijks wanneer door de gewijde macht van de priester, de levenloze witte hostie op de pateen en de wijn in de kelk veranderd worden (transsubstantiëren) in het levende Lichaam en Bloed van Jezus Christus. De heilige Eucharistie is niet “gewijd” of “heilig brood”, maar waarachtig, werkelijk de levende Heer zelf met Zijn ziel en Zijn godheid. Sterker nog: onder de gedaanten van brood en wijn geeft God Zichzelf aan ons als voedsel in de heilige Communie en treedt in ons binnen om Zich innig met ons te verenigen, om ons te sterken, te troosten, te heiligen en volkomen te transformeren.

Met ons menselijk verstand zullen wij nooit in staat zijn het mysterie van de heilige Eucharistie in al zijn diepte te doorgronden! Dat is ook helemaal niet nodig, want we hoeven dit goddelijke mysterie met niet meer dan het geloof van een kind te aanvaarden en te aanbidden. Dat is waar het om gaat! Het sacrament van de heilige Eucharistie is een zuiver goddelijk “idee”, een goddelijke “nieuwe schepping” die alleen God in zijn oneindige liefde voor ons bedenken en aan ons geven kon. Geen mens zou er ooit op gekomen zijn, zelfs maar aan hebben durven denken, dat God zichzelf uiterlijk tot gewoon brood zou maken om voor altijd onder ons te blijven. In de heilige Eucharistie heeft Jezus ons Zijn liefde tot het uiterste getoond, want meer dan Zichzelf kan ook God niet geven!

De heilige Faustina ontving eens de genade in plaats van de heilige Hostie in de monstrans, het levendige aangezicht van de Heer te zien. De Heer zei tegen haar: “Wat jij in werkelijkheid ziet, zien deze zielen door het geloof. O hoe aangenaam is hun grote geloof voor Mij! Alhoewel er in Mij geen spoor van leven aanwezig lijkt te zijn, zie jij dat het in werkelijkheid in zijn volheid in iedere Hostie afzonderlijk aanwezig is. Maar de ziel moet geloof hebben om Mij in staat te stellen in haar te handelen. O hoe welbehaaglijk is een levend geloof voor Mij!” En de heilige Charles de Foucauld, die urenlang voor het Allerheiligste doorbracht, had zo’n diep en levend geloof dat hij in een van zijn gebeden schreef: “Mijn Heer Jezus, U bent tegenwoordig in de heilige Eucharistie, U bent hier, een meter bij mij vandaan, in dit tabernakel! Hoe dichtbij bent U, mijn God, mijn Verlosser, mijn Jezus, mijn Broeder mijn Bruidegom, mijn Geliefde! Tijdens de negen maanden waarin Maria U onder haar hart droeg, was U niet dichter bij de heilige Maagd dan nu bij mij wanneer U in de heilige Communie op mijn tong komt … Ik ben toch zo gelukkig!“

Laten we onze hemelse Moeder vragen om ons op het hoogfeest van Corpus Christi, Sacramentsdag, een nieuwe persoonlijke liefde voor de eucharistische Heer te schenken, zodat het “Mysterie van het geloof” ons hele leven kan veranderen.

Pr. Martin Barta

Delen

Nieuwste overwegingen