Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming

Deze week hebben wij op zondag de 14e en maandag de 15e ,  de mooiste en drukste bedevaartdagen van het hele jaar. Van heinde en ver komen gelovigen samen om hier het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming te vieren. Altijd weer een feest waarop de diepe verbondenheid van ons, als kinderen van GOD en onze relatie met Maria als onze moeder centraal staan. Heeft Jezus Christus de poort van de hemel voor ons geopend door te verrijzen, Hij heeft moeder Maria gekroond tot koningin van de hemel nadat zij geheel en al ten hemel was opgenomen. Maria is haar Zoon gevolgd in het paasmysterie.

Als ik in de Genadekapel ben overvalt mij altijd de wonderlijke schoonheid van alle fresco’s uit het aardse leven van Jezus en Maria, maar meer nog ben ik geraakt door de enorme fresco op de achterwand welke gaat over het hemels leven van zowel Jezus als Zijn moeder Maria. Dan zie ik als het ware mijzelf staan op de weg naar de ontmoeting met Jezus en Zijn Moeder. Steeds als ik hier naar kijk geeft dit mij hoop en geloof.
In de Genadekapel komen dan ook heel veel mensen om even te bidden, een kaars op te steken, of gewoon er alleen maar te zijn. Even verblijven in het huis van de Heer en hier natuurlijk ook in het huis, de kapel, ter ere van Zijn moeder Maria. De deur staat voor u open van 8.30 tot 19.30 uur. Weet dat u welkom bent.

Welkom bent u deze dagen natuurlijk in het bijzonder om het feest van Maria Tenhemelopneming te vieren. Enkele heel grote feestdagen hebben een Vigiliemis, zoals feestdagen ook een 1e vespers hebben. Wij vieren zondag de Vigiliemis om 16.30 uur in de tuin van het klooster met als hoofdcelebrant onze bisschop Mgr. Hendriks en daarna een processie door het bedevaartpark. Natuurlijk bidden we om 16.00 uur de rozenkrans.
Op maandag is het dan de grote feestdag zelf. Deze dag om 12.00 uur zullen we de eucharistie vieren en is Mgr. Van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden de hoofdcelebrant. Natuurlijk bidden we vooraf, zoals altijd, rozenkrans.

Als u op zondagmiddag naar de Vigiliemis komt is het een goed idee om een uurtje eerder te komen in het kader van de zomerconcerten 2022 is er van 14.00 tot 15.00 uur een concert van Donna Musica. Dit concert zal zijn bij het buitenaltaar aan de vijver.

Fijn dat wij hier af en toe ook muzikale en culturele activiteiten hebben. Noteer vast in uw agenda dat op woensdagmiddag 24 augustus, zanggroep Megobrebi uit Georgië een concert zal verzorgen met polyfone Gregoriaanse zang, dit is een eeuwenoude zangcultuur die opgenomen is op de werelderfgoedlijst. De toegang is vrij.

Voor we het in de gaten hebben kijken we vooruit naar de nazomertijd. Eind deze maand komen de studenten van het seminarie terug van vakantie en stage, dit jaar mogen wij ons met dankbaarheid aan God, verheugen in de komst van een aantal nieuwe seminaristen. Blijf voor hen bidden.

Van harte wens ik u een zalig feest van Maria Tenhemelopneming, wat geweldig dat wij zo een Moeder hebben.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, blijf voor ons bidden.

Anton Overmars pr.

Deel

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen