Maria Lichtmis

Maria Lichtmis

Woensdag is het de dag van de Opdracht van de Heer in de tempel maar bij velen van ons is deze dag beter bekend als Maria Lichtmis. De naam Maria Lichtmis herinnert ons aan de lichtprocessie en de zegening van de kaarsen op deze dag. Maar meer is het de 40ste dag na de geboorte van Jezus in Bethlehem en dit is de dag dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel in Jeruzalem gaan. Volgens de Joodse wet dragen ouders het kind op aan God op de 40ste dag na de geboorte. Als Maria en Jozef in de tempel komen dan ontmoeten zij daar de oude Simeon en de profetes Hannah. Deze wonderlijke ontmoeting en in het bijzonder de woorden die Simeon spreekt zijn voor Maria heel bijzonder en met een boodschap welke zij niet kan overzien. De woorden die Simeon in de tempel spreekt bidden we iedere avond in de dagsluiting, de completen als de lofzang van Simeon. Zoals we in het ochtendgebed de lofzang van Zacharias en in het avondgebed de lofzang van Maria bidden. In het kerkelijk getijdegebed zijn er drie lofzangen uit het nieuwe testament en alle drie hebben zij betrekking op de geboorte van Jezus Christus.

Jozef en Maria zijn naar de tempel in Jeruzalem gekomen en hebben daar heel wat moeite voor moeten doen. Volgens de Joodse wet wordt de eerstgeborene van het mannelijk geslacht aan God opgedragen en brengen ouders een offer aan en voor God van twee jonge duiven of een koppel tortels.

De grijsaard Simeon zingt en jubelt het uit als hij door de Geest gedreven naar de tempel is gekomen en daar Jezus ontmoet terwijl deze in de armen van Zijn moeder ligt. Net als bij het doopsel in onze kerk draagt de moeder het kind over. Ook dit overdragen is een teken van dat het kind niet jouw eigendom of bezit is maar hoe klein ook deel uitmaakt van een gemeenschap waar medemensen, zusters en broeders in het geloof, delen in de zorg voor het kind. Hier ontvangt Simeon de kleine Jezus in zijn armen en verkondigt Gods lof.

Simeon blijkt een groot Godsvertrouwen te hebben en een groot geloof dat hij de Messias zal aanschouwen voordat hij sterft.

Juist doordat hij gelooft kunnen er wonderen gebeuren, Simeon staat immers open voor de belofte hem van Godswege gedaan. Bij gesloten harten is het voor God moeilijk om aan ons mensen wonderen en tekenen te verrichten. Als wij Hem buiten sluiten kan hij moeilijk binnenkomen, en als het Hem toch lukt om binnen te komen herkennen mensen de aanwezigheid van God in hun leven niet.

Simeon herkent in de kleine Jezus het heil voor de mensheid, daarom zingt hij het uit;

“mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd

dat Gij voor alle volken hebt bereid;

een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.”

Ook Simeon moet net als de herders en de wijzen uit het oosten verder kijken dan dat kleine lieve kindje in de armen van Zijn moeder. Alleen door de ogen van het geloof kon hij zien en geloven in wie en wat hij gezien heeft.

 

Wat hebben wij nodig om verder te kijken en dichter bij Hem te komen?

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons