Marcus, geschreven voor de eeuwigheid

Marcus, geschreven voor de eeuwigheid

Gods woord heeft eeuwigheidswaarde. Toen de Kerk er over nadacht welke boeken deel mochten zijn van de Canon; welke boeken deel zouden uitmaken van de Bijbel, de geïnspireerde teksten, was dat best een heel werk. Van doorslaggevend belang was dat de geïnspireerde boeken voor alle tijden zijn. Daarom lezen we ze ook iedere keer weer. Wij vieren in het jaar 2024 jaar-B in de liturgie, net als in 2021. Dat wil zeggen dat we het hele kerkelijke jaar van 2024 uit het Marcus evangelie lezen op de zondagen en feestdagen. We hebben namelijk een drie-jarige cyclus voor de zondagen. We lezen in het jaar A Matteüs en in jaar C Lucas. Het Johannes-evangelie wordt in deze drie jaren opgedeeld en geregeld tijdens de feestdagen gelezen.

 

Terug naar Marcus, het is het kortste evangelie, maar niet het minst belangrijke omdat het de kern vormt van de drie synoptische evangeliën. Daarmee bedoelen we Marcus, Matteüs en Lucas. Dat wil zeggen Matteüs en Lucas kenden het Marcus evangelie toen zij hún evangelie schreven. Het Marcus evangelie is ontstaan tijdens de missiereizen van Petrus. Marcus is samen met Petrus op reis en schrijft in die tijd veel van Petrus getuigenissen op over Jezus. Het evangelie van Marcus is misschien daarom wel het evangelie met zoveel actie. Het is ontstaan in de missie. Een van de woorden die Marcus heel veel gebruikt is “meteen” of “direct”. Geen lange dialogen maar direct de daad bij het woord voegen. Als je het evangelie leest valt het ook op dat het vaak in de tegenwoordige tijd is geschreven. Het is niet alleen geschreven voor de eerste christengemeenschap maar ook voor nu. Jezus leeft nu, wil Petrus ons zeggen. Hij is ook in onze wereld aanwezig. Jezus sterven en opstanding overstijgt de grenzen van de tijd. Dat maakt ook waarom de mensen die voor Christus op aarde leefden door hem gered kunnen worden. Alle door God gesproken woorden, zijn tijdloos. Ik vind dat als mens moeilijk te begrijpen, maar denkend aan de afmetingen van ons heelal waar de grenzen van de tijd en afmetingen groter zijn, dan de tijd waar in zij zich beweegt, helpt om dit niet-begrijpen los te laten. Dan kan ik mij alleen een Schepper voorstellen die de tijd overschrijdt. Dat maakt ons geloof zo mooi en wonderlijk. Ik geloof dat als wij net als Marcus en Petrus op missie gaan. Door Gods liefde in de tijd te brengen, Gods liefde naar de mensen te brengen, werken wij mee aan het eeuwige. Sint Paulus zegt immers:

“alles in de wereld vergaat alleen de liefde is eeuwig.”

 

Pr. Paul Bindels

Delen

Nieuwste overwegingen