Liefde

Liefde

Als je een weekbrief hebt geschreven over geloof en hoop dan kan je haast niet anders doen dan het ook een keer over de liefde te hebben. De drie goddelijke deugden.

Wat bedoelen we nu eigenlijk met goddelijke- of theologale deugden? Deze deugden worden zo genoemd omdat ze van God afkomstig zijn en ons naar God toe leiden. Ze zijn een gave van God kan je zeggen, dit is bij uitstek de liefde.
Het vreemde is dat wij heel veel verschillende soorten of uitingen van de liefde kennen en ze allemaal met één woord benoemen. De Eskimoos hebben tweeënvijftig namen voor sneeuw omdat dit zo belangrijk voor hen is. Hoe belangrijk is de liefde in ons leven? Niemand kan leven zonder liefde. Mensen zeggen dat de liefde als een diamant met heel veel facetten is.

In het Grieks is dat anders. Hier wordt de liefde op verschillende manieren benoemd. Liefde als Agape bijvoorbeeld en liefde als eros. Agape is de liefde van de gastvrijheid, openstaan voor de ander, dienstbaar zijn, de gevende liefde. Zoals God met de mens omgaat, het hart openen voor je naaste. Daarnaast kent het Grieks ook Phileo,  vriendschappelijke liefde of broederliefde. Dan is er nog Eros, de ontvangende liefde, die zeker ook zijn oorsprong vindt in God en op zijn manier leven geeft. Niemand heeft grotere liefde dan Hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden schrijft Johannes in zijn evangelie. (Joh 15 ,13-15) Daarin is Jezus ons grote voorbeeld, Hij geeft zich geheel in liefde aan de mens. Hij die zegt “Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit meer in het donker wandelen.” Licht en liefde zijn min of meer een synoniem. Ik stel mij liefde voor als licht dat door een prisma schijnt. Dan valt het uiteen in alle kleuren van de regenboog. Het rood is als de Eros die vooral warmte en leven geeft maar eerder oppervlakkig verwarmt, tot het blauw dat minder warmte geeft maar toch meer energie bezit en doordringender is dan de andere kleuren. Daar mee is blauw meer als Phileo. Ze reikt dieper en houdt langer. Maar samen zijn ze wit als sneeuw. Geloof, hoop en liefde zijn een christelijke drie-eenheid, waarover de apostel Paulus zegt dat liefde de belangrijkste is. Misschien is het daarom dat de heilige Augustinus zegt: “doe alles in liefde. “

Bemin en doe dan wat je wilt: wil je zwijgen, zwijg uit liefde, wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde, wil je corrigeren, doe het uit liefde, wil je vergeven, vergeef uit liefde. Draag de bron van liefde in je hart, want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.”

Pr. Paul Bindels

Delen

Nieuwste overwegingen