Lid van de Kerk

Lid van de Kerk

De tijd vliegt voorbij zeggen mensen nogal eens. Zeker in een tijd waarin het erop lijkt dat er van alles en nog wat moet gebeuren en wij mensen druk, druk, druk zijn. We worden uitgedaagd om te onthaasten, ofwel meer tijd nemen voor rust en stilte en om in die rust en stilte tijd te maken voor gebed en te werken aan onze relatie met God. Het is bijna meivakantie, scholen sluiten voor een week, en de meesten plakken er nog een week aan vast zodat er sprake is van twee vakantieweken. Veel mensen willen er op uit, Schiphol piept en kraakt onder de druk van de vele vakantiegangers en ook binnen Nederland zitten bijna alle vakantie-accommodaties vol. We moeten weg, weg van het alledaagse nieuwe impulsen krijgen en vooral iets gaan doen wat anderen niet doen.

De zondagen in de Paastijd zijn bij uitstek de dagen voor de eerste heilige communie van kinderen, de dag voor een kind om een eerste persoonlijke ontmoeting met Christus te hebben door op deze dag voor het eerst het Lichaam van Christus te ontvangen. Ik wens kinderen dan altijd toe dat ze na de eerste communie nog ontelbare andere communies mogen ontvangen, want door Hem te ontvangen groei je steeds verder uit tot Christen en ga je steeds meer deel uit maken van het levende Lichaam van Christus dat de kerk is. Lid zijn van de kerk is zo iets moois, omdat waar je ook in de wereld komt er altijd wel een gebouw is te vinden dat aan God is toegewijd en veelal ook geconsacreerd zal zijn tot Kerk. Zo kan je overal op de wereld thuis zijn bij Hem. Ik noem het kerkgebouw weleens gekscherend ons clubhuis. Eigenlijk is het dat toch ook?! Overal waar ik geweest ben heb ik een katholieke kerk gevonden en wist ik dat ik thuis was.

Thuis zijn in de kerk is voor mij ook een deel geweest van mijn roeping tot het priesterschap. Volgende week zondag, 30 april, is het de zondag van de Goede Herder, ofwel roepingenzondag. De dag die door paus Paulus VI in 1964 is ingesteld om wereldwijd in het bijzonder te bidden voor roepingen tot het priesterschap het religieuze leven en het permanent diaconaat. Inmiddels zijn er ook andere vormen van aan God toegewijd leven ontstaan en herontdekt. De afgelopen jaren zijn er verschillende vormen van seculiere instituten ontstaan zoals de Emanuel gemeenschap en Sant Egidio en hebben verschillende vrouwen in Nederland de maagdenwijding ontvangen waardoor zij als aan God toegewijden een leven als religieuzen in de wereld leven. Op deze dag worden wij uitgedaagd om nog meer dan anders stil te staan bij de vraag wat God van u als persoon verlangt en waartoe Hij ons roept en uitnodigt. Zo heeft ieder van ons een eigen roeping, een van en door God gegeven opdracht in het leven. Maar aan ieder van ons staat het vrij om een keuze te maken om Hem te volgen of…

Denkt u er aan dat vanaf 1 mei aanstaande de tijden van het bidden van de Rozenkrans, de H. Mis en aanbidding en biechthoren veranderen. Deze dag vieren wij ook de gedachtenis van de heilige Jozef, arbeider en start de Mariamaand. Mogen de veranderingen snel wennen en bijdrage tot heil en zegen.

Heilige Maria, Onze lieve Vrouw ter Nood, blijft u voor ons bidden, alstublieft,

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen