Lichaam van Christus. Amen!

heilige-communie-lichaam-van-christus-olv-ter-nood-heiloo

Vanaf vandaag, zondag 14 juni, mogen we gelukkig weer de H. Communie uitreiken aan de gelovigen. Sinds eind maart is dit niet meer mogelijk geweest i.v.m. de dreiging van het corona-virus. Gelukkig nu vandaag, op het Hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van Christus, Sacramentsdag, mogen we wel weer de H. Communie uitreiken.

De afgelopen ca. 3 maanden heeft u het moeten doen met vieringen on-line of via de TV en de geestelijke Communie. Natuurlijk we geloven dat God, de Heer, in situaties wanneer het fysiek ontvangen van de H. Communie niet mogelijk is, ook zijn genade zal schenken aan mensen die in hun hart werkelijk naar de innige ontmoeting met Hem verlangen, maar toch, dit is niet zoals de Heer het ingesteld heeft.

De lezingen van vandaag geven dit zo duidelijk aan. In de 2de lezing lezen/ horen we:
“Geeft niet de beker der zegeningen, die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus” (1 Kor 10,16).

Concreter kan het bijna niet. Of toch wel? In het Evangelie lezen/ horen we: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees ten bate van het leven der wereld. … Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en Ik in hem. … [Z]o zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald .. “ (Joh 6,51-58, deels).

Het is bijna niet voor te stellen dat wanneer wij de H. Communie ontvangen, werkelijk het vlees van Christus nuttigen. En toch is dat wat deze woorden van Jezus aangeven, en ook zijn er vele Eucharistische wonderen in de wereld die dit bevestigen. De H. Communie en de geconsacreerde wijn in de kelk zijn werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus. Door deel te hebben aan de H. Communie verenigen wij ons met “de levende en verheerlijkte Christus zelf, aanwezig op waarachtige, werkelijk en wezenlijke wijze, zijn lichaam en zijn bloed, met zijn ziel en godheid (Vgl. CKK 1413, of Conc. van Trente: DS 1640).

De vruchten van de H. Communie zijn: onze vereniging met Christus groeit; het verwijdert ons van de
zonde; behoedt ons voor doodzonden; verstrekt de eenheid van het mystieke lichaam, de kerk; stelt ons
voor verplichtingen tegenover de armen (CKK 1391-1397), en het is een onderpand van de toekomstige
heerlijkheid, het eeuwig leven (CKK 1402).

Kortom, we mogen er erg dankbaar voor zijn dat we de H. Communie weer kunnen ontvangen. Ook al
gaat het dan nu nog gepaard van enkele hulpmiddelen als “communietang” (of pincet) en “spatscherm.”

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

rector Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Recent Sermons