“Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God”

“Laten wij elkaar liefhebben, want  de liefde komt van God”

We gaan een enerverende week tegemoet. Zondag de 9e mei is het Moederdag, voor veel kinderen erg spannend. Voor veel moeders ook. Op de kleuterschool leerden wij van de zuster een versje en in het allervroegste uur als het licht begon te worden, gingen we snel naar moeder om haar te verrassen met het mooie gedichtje. Onze moeders hebben één dag per jaar dat hun moederschap centraal staat en zij alle aandacht krijgen. Maar onze Hemelse Moeder Maria heeft maar liefst een hele maand, mei, waarin wij haar als Moeder extra vereren en verrassen met een extra rozenkransgebed of een extra bezoek met een kaarsje in de Genadekapel hier in Heiloo.

“Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.”

Paus Franciscus heeft alle bedevaartplaatsen in de wereld opgeroepen om in de maand mei dagelijks de rozenkrans te bidden met als bijzondere intentie het einde van de corona-pandemie. Hier in Heiloo sluiten wij ons daar vanzelfsprekend bij aan door dagelijks om 11.30 uur voor deze intentie te bidden. Ook als u niet naar de H. Mis kunt komen vraag ik u zich aan te sluiten bij dit gebed door thuis of op het werk of school of waar dan ook om 11.30 de rozenkrans te bidden of als dit niet kan zich op geestelijke wijze te verbinden door even stil te staan bij dit gebed dat wordt gebeden in de Bedevaartkapel.

“Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.”

Op zondag horen wij in het evangelie dat Jezus ons lief heeft en vraagt Hij ons om in Zijn liefde te blijven en vanuit die liefde ook elkaar lief te hebben. “Dit is Mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”

“Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.”

Uit liefde voor ons keert de Heer Jezus terug naar de Vader en geeft de leerlingen, ook ons, de opdracht niet stil te zitten want Hij zegt; “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.” De Heer heeft ons zo lief dat Hij ons het evangelie toevertrouwd om dit te verkondigen, niet alleen aan de mensen maar aan heel de schepping. We ontvangen het niet voor onszelf maar om het te delen met alles en iedereen. En daarvoor hebben we Gods geestkracht nodig.

Die Geestkracht geeft Hij ons uit Zijn liefde voor ons.

“Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.”

De heilige apostel Johannes laat ons zondag horen; “Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde.” Wij mogen steeds de liefde van God ervaren door Christus Jezus en door Zijn Moeder de Allerheiligste Maagd en Moeder van God Maria. Zullen wij deze meimaand een extra kaarsje ontsteken uit dankbaarheid om zoveel liefde.

De zuster op de kleuterschool leerde mij niet alleen een versje voor mijn moeder op Moederdag maar ook “het” versje voor onze hemelse moeder het Wees Gegroet, en het maken van een mooi kruisteken.

“Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.”

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons