Laetare Jerusalem

laetare-jerusalem-olv-ter-nood-heiloo

Laetare Jerusalem klinkt in de Latijnse introïtus van vandaag, “Verheug u Jerusalem! Komt allen samen, die haar liefhebt! “ Op deze zondag zijn we op de helft van de Veertigdagentijd, de liturgische kleur van vandaag in roze het is als het ware dat door het paars van de Veertigdagentijd oplichting is door het aanstaande licht van Pasen dat als goud geellicht het Licht vooruit werpt.

Het lijkt misschien nog maar kort geleden dat we op 6 maart met Aswoensdag zijn begonnen aan deze prachtige voorbereidingstijd op weg naar Pasen. Als we op de helft zijn is het tijd voor een reflectie op hoe het gaat met onze voorbereiding. Als het goed is heeft u voor Aswoensdag plannen gemaakt hoe u in uw persoonlijk leven invulling wil geven aan deze tijd. Lukt het u om te volharden in uw vasten? Door bijvoorbeeld geen televisie te kijken, minder tijd te besteden aan internet en meer tijd voor gebed en aandacht voor een medemens.

Als we zo op de helft zijn mogen we kijken naar de stand van zaken, moet ik wat minderen of kan ik nog iets meer doen?

De jongste zoon uit het evangelie van deze zondag is tijdens zijn verblijf in den vreemde tot reflectie gekomen. Hij heeft durven terug kijken op zijn leven en de keuzes die hij gemaakt heeft, hij komt tot inzicht dat hij verkeerd gedaan heeft, en hij komt tot inkeer, en door de inkeer komt hij tot omkeer.

Hij gaat terug naar zijn vader en zegt “Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u: ik ben niet meer waard uw zoon te heten.” Vader en zoon verzoenen, de vader geeft hem het mooiste kleed.

Ook wij kunnen van God het mooiste kleed krijgen dat er bestaat. Zoals de vader op de uitkijk stond en naar zijn zoon snelde toen hij hem in de verte zag aankomen lopen, zo wacht de Vader ons op als wij vol inkeer ons naar de Vader keren in de biecht.

Jezus heeft tegen de heilige zuster Faustina Kowalska gezegd;

“Dompel jezelf iedere keer als je te biechten gaat helemaal en met groot vertrouwen in Mijn barmhartigheid onder zodat Ik de overvloed van Mijn genade over je ziel uit zal kunnen gieten. Wanneer je bij de biechtstoel komt, weet dan dat Ik daar zelf op je wacht. Ik word slechts door de priester verborgen, maar Ik ben zelf werkzaam in je ziel. Hier ontmoet de ellende van de mens de God van barmhartigheid.”

En als je dan geweest ben en Gods vergeving hebt ontvangen dan;

“Het moment na de vrijspraak is als…. een douche na de sport, als de lucht die opgeklaard is na een onweersbui…. we zijn weer in het reine met God.”

De vergeving van God geldt voor wie vergeven wil worden. Wie tussen de schillen en de varkens wil blijven zitten is, daar vrij in. De Vader staat al op de uitkijk, maar als je niet komt is er geen mooiste kleed of ring aan je vingers. Zo eerlijk is het.

Laat u met God verzoenen. Nu is het de tijd van het heil, als wij maar zelf de stap naar de Vader durven zetten.

Verheug u Jerusalem! Komt allen samen.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons