Koningin van de Hemel

Koningin van de Hemel

Als u hier op het Heiligdom de Genadekapel binnenloopt is de aanblik van alle fresco’s overweldigend. Overal zie je scenes uit het leven van Jezus en Zijn Moeder Maria. Op de achterwand van de kapel zie je de zielen aankomen in het eeuwig leven waar Jezus en Zijn Moeder hen staan op te wachten en welkom heten. Middenin zien we een stralend blauw stuk met centraal het genadebeeld van de Genadekapel. De Moeder Gods kijkt je daar al van ver aan, met het kind Jezus liefdevol op haar arm, en een vrucht in haar hand welke zij ogenschijnlijk aanreikt aan Jezus, alsof zij tegen Hem zegt; herstel wat door de eerste mens is geschonden, en zij geeft Hem de vrucht van herstel.  Een van de mooiste fresco’s is die van de kroning van Maria in de hemel tot Koningin van de Hemel. Is Christus de Koning van het heelal Zijn Moeder is onze Koningin in en van de hemel.

Eens zullen allen die gestorven zijn herleven in Christus, ieder in zijn eigen rangorde. Wij geloven dat de belofte reeds vervult is aan haar die als moeder het meest aan Christus toebehoort. Moeder Maria die ten hemel is opgenomen. Wij zullen haar volgen, want wij verwachten onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, die ons aardse lichaam zal herscheppen en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. (Fil, 3,20-21).

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren wij zo groot omdat het ook een voorafspiegeling is van onze gang naar de hemel. Hier op het Heiligdom, is het ieder jaar weer een groot feest en de best bezochte Mariafeestdag. Van heinde en ver komen mensen als pelgrims hierheen. Dit jaar is het extra feestelijk, onze bisschop mgr. Hendriks komt om deze dag buiten in de tuin van het Julianaklooster, ons gastenhuis, de plechtige Hoogmis te celebreren. Deze dag zijn er maar liefst vier Heilige Missen op het Heiligdom en er is bijna de gehele dag door gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening, de biecht te ontvangen. Is dat nu juist niet de opdracht die Maria op de vele plaatsen van haar verschijning geeft, zoals in Lourdes “boete, boete, boete”, Maria roept ons steeds op om ons te bekeren, hier wil het sacrament van de biecht ons bij helpen.

Op 21 juli is de podcast van het Heiligdom plechtig in gebruik gesteld door de nieuwe burgemeester van Heiloo en onze bisschop. Wandelend door het bedevaartpark komt u 10 verschillende borden tegen met informatie, die ook zijn voorzien van een QR-code. Door deze code met uw mobiele telefoon te scannen hoort u informatie, persoonlijke getuigenissen en hemelse muziek. Vanaf de eerste dag zie ik al dikwijls mensen met hun telefoon de codes scannen en luisteren vooral voor hen die Christus en Zijn Moeder (nog) niet kennen is dit een prachtig middel voor de evangelisatie en om hen zo bij Hem te brengen.

Ja, zusters en broeders wij mogen dankbaar zijn voor alle genadegaven die wij ontvangen om Christus en Zijn Moeder bij velen bekend te maken, mede dankzij het gebed en de steun, ook financieel, die wij van velen van u ontvangen, en dit alles tot meerdere eer en glorie van God, en de Moeder Gods Maria.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.