Komen en gaan, gaan en weer komen

Komen en gaan, gaan en weer komen

Deze zondag is de 33e zondag door het kerkelijk jaar. Op 20 november vieren we het feest van Christus Koning van het heelal, de zondag daarna begint de Adventtijd. Aan de lezingen van zondag kunnen we horen dat er veranderingen op komst zijn. Jezus spreekt daarover in het evangelie en Hij roept Zijn leerlingen op om er voor te zorgen dat zij niet in dwaling worden gebracht en niet te luisteren naar hen die zeggen “ik ben het, het ogenblik is nabij”. Als je hoort van verschrikkingen welke de wereld treffen laat je dan niet uit het veld slaan. Maar bovenal roept Jezus ons op om standvastig te zijn, zo zullen wij het leven winnen. Hij vraagt van ons onze trouw.

Trouw zijn aan wat de Heer van ons gelovige mensen vraagt. Soms vraagt Hij van ons dat we een offer brengen. Dat kan betekenen dat je je tent moet opbreken en moet gaan naar het land dat Hij je wijst. Geloof is dynamisch en vraagt aan ieder van ons om beweging. Als in het religieuze leven binnen een kloostergemeenschap beweging komt dan komen er veranderingen. Ook hier op het heiligdom binnen de communiteit van de zusters.

Op 17 december 2017 hebben we zuster Juxta uitgezwaaid met een mooi afscheid tijdens een familiezondag. Zuster Juxta vertrok naar Italië om verder te gaan als contemplatieve zuster binnen de congregatie Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará. Op dezelfde bijeenkomst maakten wij kennis met zuster Esperanza. De lachende zuster, afkomstig uit Argentinië kwam en sprak direct Nederlands met een Surinaams accent, na jaren daar in de missie te zijn geweest. Op de foto spreekt zij ons toe op 17 december 2017. Na vijf jaar in Nederland te zijn geweest gaat ook zij nu vertrekken, zij gaat aan een nieuwe missie beginnen in België in het Vlaamse gedeelte. Zo zal ze vast binnen een paar jaar 3 variaties van Nederlands spreken met een Surinaams, Noord-Hollands en Vlaams accent.

Geliefde zuster Esperanza, hartelijk dank voor uw altijd aanwezige lieve glimlach, maar bovenal voor al het goede dat u aan Christus en Zijn kerk hier in Heiloo hebt gegeven. Uw enthousiasme en uw verkondiging in woorden en daden. Ga met Gods zegen van hier, en trek naar het land dat Hij u wijst.

Zusters komen en gaan en soms gaan en komen ze. Zuster Laetitia Dei, kwam en ging en ze komt. Welkom terug zuster Laetitia Dei. U bent goed op de hoogte van de missie hier in Heiloo en samen met zuster Castissima en een nog komende zuster gaat u hier de communiteit leiden. U en uw medezusters wens ik veel heil en Gods zegen toe.

Op donderdag 17 november is er weer een bezinningsdag in het Julianaklooster. Deze dag gaat over wachten, verwachten, wakend en biddend. Wat speelt er allemaal mee als wij in afwachting zijn, ongeduld, onrust? Laten we ons deze dag voorbereiden op de tijd van de Advent. Aanmelden voor deze dag is mogelijk tot en met maandag 14 november via info@olvternood.nl of per telefoon 072 5051288

Onze Lieve Vrouw ter Nood, wilt u voor ons bidden?

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen